Tooltip content here Menu
Wiebo vergrootglas

Hoe kunnen we je helpen?

Direct aan de slag

Huurders in Winsum

Nieuws en verhalen

Na de parlementaire enquête gaswinning en de ereschuld aan Groningen, werken wij als Kr8-corporaties aan een woon-actieplan. Een handreiking voor de overheid, waarin staat wat er volgens ons nodig is om veilig en plezierig te kunnen wonen in Groningen. Help jij mee?

Het kabinet reageerde dinsdag 25 april 2023 op het onderzoeksrapport van de parlementaire enquête met een 'Nij begun'. Als Groningse woningcorporaties willen wij vanuit onze brede volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid hier in de praktijk verder vorm aan geven.

Tien Groningse woningcorporaties hebben een akkoord bereikt met NAM over de waardedaling van hun woningen. De corporaties en NAM zijn blij met het akkoord. Dit geeft duidelijkheid en investeringsmogelijkheden voor de corporaties, zodat huurders daar ook voordeel van hebben.

Met ingang van 16 mei 2022 kunnen huurders als hun huis wordt versterkt of gesloopt vanwege de aardbevingsproblematiek een vergoeding aanvragen voor de ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen).

Samen met de andere twaalf woningcorporaties in de provincie Groningen loopt Wierden en Borgen mee met de fakkelmanifestatie die door het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging (GBB) wordt georganiseerd.

Mensen vanuit de hele provincie hoorden en voelden vannacht de aardbeving bij Garrelsweer. Het kan zijn dat uw huis hierdoor schade heeft opgelopen. Controleer dit goed en meld schade of onveilige situaties direct bij ons Woonpunt.

02 september 2021

Aardbevingsgebied

Huurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied krijgen per woonadres eenmalig een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Zij krijgen dit omdat zij door de onzekerheid over de gevolgen van de aardbevingen het onderhoud in de huurwoning mogelijk hebben uitgesteld.

Matthieu van Olffen (directeur-bestuurder Wierden en Borgen) en drie aannemers ondertekenden dinsdag 6 juli een overeenkomst voor schadeherstel in het aardbevingsgebied.

De Kr8-corporaties hebben bij monde van Anita Tijsma (voorzitter van de Kr8) verbaasd gereageerd op de uitspraak van NAM-directeur Atema in NRC van vrijdag 7 mei 2021. "Deze uitspraak schaadt het vertrouwen."

02 maart 2021

Aardbevingsgebied

Vanaf 1 maart kunnen meer huurders gebruik maken van de regeling ‘tegemoetkoming huurders aardbevingsgebied’. Eerder was de regeling bedoeld voor huurders die tijdens de versterking in een tijdelijke woning moesten wonen en zelf betaalden voor nutsvoorzieningen en internet.

Tijdlijn met updates uit projecten

Iedere dag werken we hard aan onderhoud, verbetering, verduurzaming, versterking, sloop en nieuwbouw. Dat laten we graag aan je zien!

Ons verhaal

Ieder huis is een thuis. De plek waar wordt geleefd en beleefd. Het is prachtig wonen in Groningen: van Stad tot Wad. Een gebied in beweging. We verbeteren, verduurzamen en vernieuwen de komende jaren veel woningen. Dat gaat nog niet altijd soepel en vraagt veel geduld van bewoners. Maar samen met de regio gaan we de uitdagingen aan. Voor onze huurders.

Nieuwsgierig naar ons verhaal? Bekijk dan de video!