Aardbevingen

In het gaswinningsgebied van Groningen treden regelmatig aardbevingen op. Ook u kunt met een aardbeving en de gevolgen daarvan te maken krijgen. Wij komen op voor uw belangen en veiligheid. Daarom zijn we bijvoorbeeld begonnen met een pilot om huurwoningen preventief te versterken en te verduurzamen.

We vinden ook dat de schade die door de gaswinning wordt veroorzaakt eerlijk en snel wordt afgehandeld door de veroorzaker (de NAM). We voeren daarom structureel overleg met bijvoorbeeld de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). We werken samen met de andere woningcorporaties in het aardbevingsgebied, zodat we samen een vuist kunnen maken.

Hoe bereid ik me voor op een aardbeving?

• Controleer de staat van uw schoorsteen
• Kijk of de dakpannen recht en goed vast liggen
• Zorg dat kasten zijn vastgemaakt aan de wand, zodat ze niet om kunnen vallen
• Check of waardevolle en zware objecten zoals klokken en vazen stevig staan
• Controleer of hangende voorwerpen (zoals lampen en schilderijen) goed zijn vastgemaakt
• Zorg voor een zaklamp voor het geval de stroom uitvalt (onderdeel noodpakket)

Hoe blijf ik op de hoogte tijdens of na een aardbeving?

Na een aardbeving wordt er informatie verstrekt via RTV Noord en vindt u aanvullende informatie op de websites van zowel de NAM als het KNMI.

Ik heb schade aan mijn huis, veroorzaakt door een aardbeving door gaswinning. Wat nu?

Met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) spraken we af dat alle schade aan onze woningen door onze afdeling Onderhoud wordt verzameld en vervolgens bij de NAM wordt gemeld. Na uw melding volgt een technische inspectie en een taxatie en wordt de schade waar mogelijk hersteld. Schade kunt u ook via e-mail aardbeving@wierdenenborgen.nl melden.

Waarom moet ik schade melden?

In het belang van uw eigen veiligheid, maar ook om de schade te kunnen verhalen, is het belangrijk dat u uw woning na een aardbeving inspecteert op schade en deze bij ons meldt. Met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is afgesproken onze afdeling Onderhoud alle schade verzamelt en vervolgens bij de NAM meldt.

Wat gebeurt er na de schademelding?

Wij sturen uw melding door naar het Centrum Veilig Wonen (CVW). Een medewerker van CVW neemt contact met u op om een afspraak te maken voor de inspectie in uw huis. Er zullen foto’s worden gemaakt en een indicatie van de schade wordt opgenomen. Deze gegevens komen in een schade rapport te staan. Dit schaderapport wordt naar Wierden en Borgen gestuurd. In overleg met het CVW zullen wij ervoor zorgen dat de schade vervolgens hersteld wordt. Tussen melding en herstel kan soms enkele maanden zitten.

Wat is de rol van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)?

NCG moet er voor zorgen dat de versterkingsoperatie goed en snel verloopt. Op 16 maart 2016 heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn gebiedsgerichte aanpak gepresenteerd. Om te starten heeft hij vijf kernen in het hart van het aardbevingsgebied gekozen: Loppersum, ’t Zandt, Ten Post, Overschild en een deel van Appingedam (Opwierde Zuid).

In totaal wil hij in 2016 de sterkte van ongeveer 1.250 huur- en koophuizen door het Centrum Veilig Wonen laten inspecteren. Een groot deel van deze huizen is eigendom van de woningcorporaties en maakt dus al deel uit van de afspraak die wij zelf met de NAM gemaakt hebben. Dat zorgt voor veel onduidelijkheid.