Aardbevingsschade melden

Door gaswinningen kunnen er aardbevingen voorkomen in ons werkgebied. De komende jaren versterken wij meer dan 1000 woningen. Heeft u aardbevingsschade, dan kunt u die bij ons melden. U krijgt op tijd bericht als wij uw woning gaan versterken.

Vraag en antwoord

Ik heb schade aan mijn huis, veroorzaakt door een aardbeving door gaswinning. Wat nu?

U geeft uw schademelding door aan Wierden en Borgen. Wij geven de melding door aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Heeft u foto's van de schade, dan ontvangen wij deze ook graag. U kunt de schade telefonisch melden, maar u kunt ook een e-mail sturen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl.

TCMG maakt een afspraak met u om de schade in en om uw woning te inventariseren. TCMG stelt vervolgens een schaderapport op. Als de schade volgens het rapport is gerelateerd aan aardbevingen, dan wordt de schade in opdracht van Wierden en Borgen hersteld door een aannemer.

Tussen melding, inspectie en herstel kan enkele maanden zitten vanwege de drukte bij TCMG.

Waarom moet ik schade melden?

In het belang van uw eigen veiligheid, maar ook om de schade te kunnen verhalen, is het belangrijk dat u uw woning na een aardbeving inspecteert op schade en deze bij ons meldt. Wij geven de melding weer door aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Wat gebeurt er na de schademelding?

U geeft uw schademelding door aan Wierden en Borgen. Wij geven de melding door aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Heeft u foto's van de schade, dan ontvangen wij deze ook graag. U kunt de schade telefonisch melden, maar u kunt ook een e-mail sturen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl.

TCMG maakt een afspraak met u om de schade in en om uw woning te inventariseren. TCMG stelt vervolgens een schaderapport op. Als de schade volgens het rapport is gerelateerd aan aardbevingen, dan wordt de schade in opdracht van Wierden en Borgen hersteld door een aannemer.

Tussen melding, inspectie en herstel kan enkele maanden zitten vanwege de drukte bij TCMG.