Huisbewaring

Bent u voor langere tijd weg? Bijvoorbeeld vanwege een studie of baan in het buitenland? Dan is het mogelijk om in deze periode iemand tijdelijk in uw huis te laten wonen. Dit noemen we huisbewaring. Hiervoor heeft u wel onze toestemming nodig.

Vraag en antwoord

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor huisbewaarderschap?

Dan zegt u de huur op. De opzegtermijn is één maand. U moet zelf de huisbewaarder informeren. De huisbewaarder moet de woning uiterlijk op de einddatum verlaten.

 

Wat is onderverhuur?

Het doorverhuren van de woning aan anderen noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. U kunt wel een verzoek tot huisbewaring bij ons aanvragen. Huisbewaring mag maximaal één jaar duren.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

U kunt tijdelijk iemand in uw woning laten wonen als u zelf langere tijd weg bent. Dit noemen we huisbewaring. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wanneer mag ik tijdelijk iemand op mijn woning laten passen?

Dat mag als u een aantoonbare reden heeft. Denk aan studie, werk of familieomstandigheden. Huisbewaring mag maximaal één jaar duren. Ook mag u geen huurschuld hebben of overlast hebben veroorzaakt. De huisbewaarder wordt geen hoofdhuurder. U blijft dus aansprakelijk voor het betalen van de huur en u blijft verantwoordelijk voor de woning.

Hoe vraag ik huisbewaarderschap aan?

Iemand anders tijdelijk op uw huis laten passen mag als u een geldige reden heeft. Dat kan studie zijn, werk of familieomstandigheden. Huisbewaring mag maximaal één jaar duren. Dit kunt u schriftelijk bij ons aanvragen via het aanvraagformulier huisbewaarderschap.

Ik ga tijdelijk op de woning van een ander passen. Moet ik me inschrijven op het adres waar ik tijdelijk woon?

Ja, u moet zich op dat adres inschrijven bij de gemeente.

Wanneer eindigt de tijdelijke huisbewaring?

Het huisbewaarderschap eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode. Tenminste één maand voor het einde laat u ons schriftelijk of via e-mail weten welke keuze u maakt. U zegt de woning op of geeft aan dat u de woning weer zelf gaat bewonen op de afgesproken datum.

Wierden en Borgen eist ontruiming van de woning door de huisbewaarder als:

  • er schade in of aan de woning wordt aangericht;
  • er overlast wordt veroorzaakt;
  • er inwoning aan één of meer andere personen wordt verleend;
  • de huurder de huur niet (tijdig) voldoet.

Kan de huisbewaarder medehuurder worden?

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de huisbewaarder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. De huisbewaarder moet zelf zorgen voor andere woonruimte, bijvoorbeeld door zich bij ons in te schrijven.

Mag ik tussentijds een andere huisbewaarder voorstellen?

We spreken huisbewaring met u af voor een bepaalde periode. Wil de huisbewaarder de woning eerder verlaten? Dan mag u voor de periode die nog loopt een andere huisbewaarder voorstellen. U heeft hiervoor wel onze toestemming nodig.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de huisbewaarder?

Dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. Het is uw verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen. Als de huisbewaarder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan.

Lukt het u niet de problemen op te lossen, dan kan Wierden en Borgen ontruiming van de woning eisen als:

  • er schade in of aan de woning wordt aangericht;
  • er overlast wordt veroorzaakt;
  • er inwoning aan één of meer andere personen wordt verleend;

Wij eisen ook ontruiming van de woning als u de huur niet (tijdig) betaalt.

Wie zoekt een huisbewaarder voor mijn woning?

Dat doet u zelf. U blijft verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Kies dus zorgvuldig uw huisbewaarder.

Is de huisbewaarder tijdelijk huurder van de woning?

Nee, de huisbewaarder wordt zelf geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst namelijk niet aan. De huurder blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent ook dat u zelf de huur aan ons overmaakt.

Wat is huisbewaring?

Als iemand tijdelijk in uw huis woont, noemen wij dit huisbewaring. U heeft hiervoor toestemming van ons nodig. Huisbewaring mag maximaal één jaar duren.

Heeft huisbewaring invloed op mijn huurtoeslag?

Het kan zo zijn dat u door het huisbewaarderschap minder of geen huurtoeslag krijgt. U moet het huisbewaarderschap namelijk melden bij de Belastingdienst. De huisbewaarder moet zich inschrijven op het adres bij de gemeente. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over huurtoeslag bij huisbewaarderschap. U kunt de Belastingdienst ook bereiken via of kijk op de website van de belastingdienst. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, identiteitskaart, loonstrook en rijbewijs.

De huisbewaarder kan gedurende de periode van huisbewaring niet in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Kan een huisbewaarder huurtoeslag ontvangen?

Nee, de huisbewaarder krijgt geen huurtoeslag. De huisbewaarder moet zich wel op het adres inschrijven bij de gemeente.