Huurovereenkomst

Als u een woning of andere ruimte van ons huurt, tekent u een huurovereenkomst. Hierin staan onder andere de namen van de huurders, de huurprijs en het moment van huurbetaling.

Waar vind ik de algemene voorwaarden die bij mijn huurovereenkomst horen?

U krijgt de Algemene Huurvoorwaarden voordat u het huurcontract ondertekent. Hierin staan uw rechten en plichten als huurder. De Algemene Huurvoorwaarden vindt u ook rechts op deze pagina.
.

Kan ik de gegevens van een huurder bij jullie opvragen?

Nee, in verband met de privacy verstrekken wij geen gegevens over onze huurders.

Ik wil de naam op mijn huurovereenkomst veranderen. Hoe regel ik dat?

De naam op uw huurovereenkomst kan alleen veranderd worden na een Koninklijk Besluit of een huwelijk. Wij ontvangen graag een kopie van het Koninklijk besluit of uw trouwboekje. WIlt u de naam op uw huurovereenkomst veranderen? Neem dan contact met ons op.

Ik gebruik mijn huurwoning als tweede woning en heb mijn hoofdverblijf ergens anders. Mag dat?

Nee, dit mag niet. De woning die u huurt moet ook uw hoofdverblijf zijn. U moet op dit adres ingeschreven staan voor de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Ik ben meer dan twee maanden niet in mijn woning. Moet ik dat aan u laten weten?

Als u meer dan 2 maanden niet in uw woning bent, moet u dit aan ons doorgeven. We vragen u ook een contactpersoon aan ons door te geven. Zo kunnen we iemand bellen wanneer er iets met uw woning is, bijvoorbeeld brand of een lekkage.

De nieuwe bewoner van mijn huurwoning betaalt minder huur dan ik betaalde. Hoe kan dat?

We stellen de huurprijs vast op het moment dat een nieuwe huurder in de woning komt wonen. Soms verlagen we de huur zodat we de woning kunnen verhuren aan iemand met een laag inkomen. Dat heet 'passend toewijzen'. Ook kan de huurprijs dalen omdat de WOZ-waarde van de woning is gedaald. Het is dus lastig om oude en nieuwe huurprijzen met elkaar te vergelijken.

De huurprijs van het huis van de buren is lager dan die van mijn woning. Hoe kan dat?

De huurprijs is vastgelegd in de huurovereenkomst. Dat is een individuele afspraak tussen de huurder en Wierden en Borgen. De huurprijs wordt bepaald door verschillende dingen: Wanneer is het huurcontract ingegaan? Zijn er extra aanpassingen aan de woning gedaan? Tegenwoordig moeten we ook de WOZ waarde meenemen in het vaststellen van de huurprijs. Vroeger hoefde dat niet. Als wij een woning aan een nieuwe huurder verhuren, bepalen we dus op dat moment de huurprijs. Dat maakt het erg lastig om huurprijzen met elkaar te vergelijken.

Kan ik mijn correspondentieadres wijzigen?

Ja, dat is mogelijk. U kunt dit per e-mail of brief aan ons doorgeven. Graag ontvangen wij ook de reden van het doorgeven van een correspondentieadres. Wij zullen beoordelen of wij de wijziging door kunnen voeren.