Medehuurder

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Vraag en antwoord

Kan mijn kind medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen kunnen volgens het huurrecht geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam.

Wanneer ik getrouwd ben of een geregistreerd partnerschap heb, ben ik dan automatisch medehuurder?

Ja, in dat geval bent u automatisch medehuurder.

Ik ben mantelzorger, mag ik medehuurder worden?

Nee, als mantelzorger bent u tijdelijk inwonend. U kunt daarom geen medehuurder worden.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

U kunt medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen op uw adres staat ingeschreven bij de gemeente. Wij vragen u om een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Dit verzoek moet door zowel huurder als medebewoner worden ondertekend. Tevens vragen wij u om een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie bij ons in te leveren. Daarnaast moet u aantonen dat u de kosten van de huishouding deelt en dat u in de toekomst wilt blijven samenwonen. U toont dit aan met bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Wij bekijken of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden. Naast de gevraagde documenten zullen wij ook uw woonverleden bekijken. Er mag in de afgelopen twee jaar geen overlast zijn veroorzaakt.

Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

U en uw partner blijven beiden verantwoordelijk voor de huurschuld die is ontstaan. U moet dus samen zorgen dat de schuld betaald wordt. Wilt u hoofdhuurder worden? Stuur dan een brief waarin u aangeeft dat u de hoofdhuurder wordt en per wanneer. Zorg dat de brief zowel door u als door uw partner wordt ondertekend. Nadat wij goedkeuring geven bent u vanaf dat moment alleen verantwoordelijk voor de huurbetaling.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom hoeven wij uw inkomen niet opnieuw te toetsen en mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens van € 38.035,-.

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Als u minimaal twee jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Ik ben het niet eens met de afwijzing van medehuurderschap. Wat kan ik doen?

Wanneer wij niet binnen 3 maanden instemmen met uw verzoek, kunt u een procedure starten bij de kantonrechter. De rechter zal uw verzoek toewijzen als u aan 3 eisen voldoet:

  • U hoeft niet per se geliefden te zijn maar u moet wel aantonen dat u al minstens twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding op de woning voert.
  • Ten tweede moet de ander genoeg inkomen hebben om de huur eventueel alleen te kunnen betalen.
  • Tenslotte mag het medehuurderschap niet bedoeld zijn om de ander "even snel" hoofdbewoner te maken. Medehuurderschap wordt dus geweigerd als u uw woning nog snel "wil overdoen aan een ander", vlak voordat u uw woning wilt gaan opzeggen.