Sloop en huisvesting

Wij bouwen nieuwe woningen, vernieuwen wijken en onderhouden onze woningen. Soms slopen we ook woningen. Vaak omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd. Als wij woningen slopen, informeren we bewoners zo vroeg mogelijk. Bij renovatie vragen we u soms om tijdelijk te verhuizen. We begrijpen dat dit ingrijpend is. Daarom gaan we altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten en verplichtingen goed in een Sociaal Plan. In dit plan staan ook afspraken over vergoedingen. We helpen u altijd bij het vinden van een andere woning.

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

We vernieuwen woningen omdat de technische staat niet goed genoeg is. En omdat we graag willen dat de woningen aansluiten bij de wensen en eisen van deze tijd.

Mijn woning wordt gesloopt. Wanneer ontvang ik bericht hierover?

Minimaal anderhalf jaar voordat wij uw woning gaan slopen krijgt u bericht van ons. We leggen dan uit wat de plannen zijn en wat dit voor u betekent. We vinden het namelijk belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe thuis te vinden. U krijgt uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en het Sociaal Plan. De woonconsulent komt bij u langs voor een persoonlijk gesprek om te kijken naar uw woonwensen. De afspraken die u maakt tijdens het gesprek worden vastgelegd in een bewonersdocument.

Wat is een Sociaal Plan?

Het sociaal plan omschrijft de afspraken en regelingen die bij sloop- en/of renovatieprojecten gelden. Om onze huurders bij herstructurering zekerheden te bieden, legden wij in overleg met de huurdersorganisaties de rechten en plichten vast. Zo krijgt u zekerheid over de tegemoetkoming in de verhuiskosten, maar ook over tal van andere zaken die voor u als huurder van belang zijn.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning?

Wij helpen u bij het vinden van een andere woning. U krijgt van ons urgentie als u een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft. Dit betekent dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden als u reageert op een woning.

Wilt u na de sloop (en eventuele nieuwbouw) terug naar een woning in dezelfde straat? Dan proberen we een tijdelijke wisselwoning voor u te regelen. Ook dat geldt alleen als u een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft.

Wat betekent sloopurgentie?

Gaan wij uw huurwoning slopen en heeft u een contract voor onbepaalde tijd? Dan heeft u recht op vervangende woonruimte. Om een nieuwe huurwoning te krijgen, schrijven wij u in bij Wierden en Borgen. Wij geven u dan een urgentiestatus. Dit betekent dat u voorrang krijgt op woningzoekenden zonder urgentie.

Ik heb zelf een andere huur of koop woning gevonden. Heb ik wel recht op de verhuiskostenvergoeding?

Ja, u heeft recht op de vergoeding als het sloopbesluit definitief is en u een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft. Een definitieve sloopaankondiging ontvangt u altijd schriftelijk van ons. De hoogte van de vergoeding is €5.993.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

Voldoet u aan de voorwaarden van het Sociaal Plan en heeft u een huurcontract voor onbepaalde tijd? Dan heeft u recht op een verhuis- en herinrichtingsvergoeding. Deze vergoeding is wettelijk vastgelegd door de overheid. De hoogte van de vergoeding is €5.993 en wordt jaarlijks verhoogd met een inflatiepercentage.

Wanneer krijg ik de verhuiskostenvergoeding?

De vergoeding voor de verhuiskosten wordt in twee delen betaald:
- 75% op het moment dat u de huur opzegt van uw oude woning;
- 25% als u de sleutels inlevert en de woning netjes achterlaat.

Zodra wij een huuropzegging van u ontvangen, maken wij het bedrag zo spoedig mogelijk aan u over.

Betalen jullie mijn verhuizing? Ik moet toch verplicht verhuizen?

Nee, wij betalen uw verhuizing niet. U krijgt een vaste vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten. De hoogte van de vergoeding is in de wet vastgelegd en wordt elk jaar aangepast. De vergoeding bedraagt €5.993 (prijspeil 2018).

Helpen jullie mij met verhuizen als mijn woning wordt gesloopt?

Nee, wij helpen u niet met verhuizen. Hier moet u zelf voor zorgen. U komt wel in aanmerking voor een verhuisvergoeding. Het actuele bedrag van 2017 is €5.993.

Mijn woning wordt gesloopt. Geldt de urgentie ook voor woningen in andere dorpen van het Wad-gebied?

Ja, uw sloopurgentie geldt voor alle woningen die binnen het Wad-gebied beschikbaar zijn.

Wanneer heb ik recht op huurgewenning?

Indien Wierden en Borgen geen gelijkwaardige woning aan kan bieden ter vervanging van de te slopen woning en huurder om die reden een meer dan gelijkwaardige woning betrekt.

Wat is huurgewenning?

Huurgewenning is een tegemoetkoming in de kosten van een hogere huur, wanneer een huurder zijn woning moet verlaten omdat deze woning wordt gesloopt.