Woningruil

Woningruil is het ruilen van een woning tussen 2 huurders. U heeft toestemming van ons en de andere verhuurder nodig. Lees voordat u toestemming vraagt onze voorwaarden.

Ik wil mijn woning ruilen met iemand anders. Wat zijn de voorwaarden?

In overleg is het mogelijk om uw woning te ruilen met een andere huurder van Wierden en Borgen. Het is ook mogelijk om te ruilen met een huurder die bij een andere woningcorporatie huurt. We hebben een aantal spelregels voor het ruilen van een woning. 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een aanvraag voor woningruil bij ons indienen. We hebben dan ook de gegevens nodig van de persoon die met u wil ruilen. Houdt u er rekening mee dat een aanvraag enige tijd kan duren. Ruil nooit van woning voordat u van beide verhuurders toestemming heeft!

Voorwaarden bij woningruil

 • Beide ruilpartners hebben geen overlast veroorzaakt, geen huurachterstand en de woning fatsoenlijk bewoond;
 • Beide ruilpartners wonen minimaal een jaar op het huidige adres;
 • De duur van het nieuwe huurcontract is minimaal 1 jaar;
 • De woning dient passend te zijn wat betreft inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling;
 • Het betreft een zelfstandige huurwoning die niet bestemd is voor bijzondere doelgroepen (bijvoorbeeld aangepaste woningen, woningen bestemd voor woonwagenbewoners, etc.);
 • De woning is niet bestemd voor verkoop, sloop en/of renovatie;
 • De ruilpartner staat minimaal een half jaar ingeschreven bij Wierden en Borgen of Woningnet.

Wat gebeurt er met de huurprijs bij woningruil?

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt.

Ik heb met iemand van woning geruild. Hoe lang moet ik mijn geruilde woning huren?

U heeft een huurovereenkomst voor minimaal 1 jaar. Na 1 jaar kunt u de huur opzeggen.

Ik ga woningruil doen. Welke formulieren moet ik hiervoor inleveren?

Als u wilt ruilen met een huurder van een andere woningcorporatie, kunt u aan hen vragen wat zij van u nodig hebben.   
Van uw ruilpartner hebben wij in ieder geval de volgende documenten nodig:

 • Volledig ingevuld en ondertekend formulier “aanvraag woningruil”                                                                                                                    
 • Een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie    
 • Inkomensverklaring van de belastingdienst van uw ruilpartner en van alle meeverhuizende personen ouder dan 18 jaar (aan te vragen bij de belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543)                                                                                                    
 • Een verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder