Betalingsregeling

Lukt het niet de huur op tijd te betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. Kijk in  'Mijn W&B' of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. 

Kunt u via 'Mijn W&B' geen betalingsregeling afsluiten? Neem dan altijd contact met ons op.

Kan ik een betalingsregeling treffen voor het betalen van mijn afrekening servicekosten?

Ja, dat is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. U betaalt het openstaande bedrag dan in een aantal termijnen. Zorg er wel voor dat u de afgesproken termijnen op tijd betaalt. Zo voorkomt u dat wij alsnog de deurwaarder moeten inschakelen.

Kijk in 'Mijn W&B' of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. 

Kunt u via 'Mijn W&B' geen betalingsregeling afsluiten? Neem dan altijd contact met ons op. Samen proberen we dan een oplossing te zoeken.

Kan ik een betalingsregeling met jullie treffen?

Ja, dat is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. U betaalt het openstaande bedrag dan in een aantal termijnen. Zorg er wel voor dat u de afgesproken termijnen op tijd betaalt. Zo voorkomt u dat wij de deurwaarder moeten inschakelen.

Kijk in 'Mijn W&B' of u in aanmerking komt voor een betalingsregeling. 

Kunt u via 'Mijn W&B' geen betalingsregeling afsluiten? Neem dan altijd contact met ons op. Samen proberen we dan een oplossing te zoeken.

Welke voorwaarden gelden bij het afsluiten van een betalingsregeling?

Als wij een betaalafspraak met u maken gaan we er vanuit dat u zich aan deze afspraak houdt. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor een betalingsregeling. Een maandbedrag moet voor de eerste dag van de maand op onze rekening staan. We kijken ook naar uw betaalgedrag in het verleden en naar de reden voor een betalingsafspraak. De volgende voorwaarden gelden bij het afsluiten van een betalingsregeling:

 • een betalingsregeling duurt maximaal 12 maanden
 • u huurt al minimaal 3 maanden een woning of garage bij Wierden en Borgen
 • u heeft in de afgelopen twee jaar nog niet eerder een betalingsregeling gehad
 • de huurachterstand is maximaal één maandhuur. Als u een factuur voor geleverde goederen en/of diensten van ons heeft ontvangen is het bedrag maximaal € 700,-
 • u lost elke maand minimaal € 50,- en maximaal € 200,- af
 • u mag sneller aflossen dan afgesproken of tussendoor een extra betaling doen. U kunt bijvoorbeeld uw vakantiegeld, kinderbijslag of eventuele teruggave van uw aangifte inkomstenbelasting gebruiken om extra af te lossen
 • u betaalt het afgesproken bedrag van de betalingsregeling bij voorkeur via automatische betaling. U kunt er ook voor kiezen om het bedrag op een andere manier te betalen, bijvoorbeeld via internetbankieren
 • u betaalt het afgesproken bedrag van de betalingsregeling telkens vóór de eerste dag van de maand. Daarnaast betaalt u ook de maandelijkse huur vóór de eerste dag van de maand
 • u mag niet van de afgesproken betalingsregeling afwijken. Het is ook niet mogelijk om een andere betalingsregeling af te spreken als u al een betalingsregeling heeft
 • binnen twee jaar nadat uw betalingsregeling is afgelopen kunt u geen nieuwe betalingsregeling afsluiten. Dat geldt ook als u de betalingsregeling niet bent nagekomen
 • komt u de afgesproken betalingsregeling niet na? Dan dragen wij het openstaande bedrag van uw betalingsregeling over aan een deurwaarder. In dit geval brengen wij extra kosten bij u in rekening, zoals de buitengerechtelijke incassokosten. Daarnaast betaalt u ook de wettelijke rente
 • zegt u de huur op terwijl u nog een betalingsregeling heeft lopen? Dan moet u het hele bedrag van de betalingsregeling ineens betalen. U betaalt dit bedrag bij de eindafrekening. De betalingsregeling vervalt dan
 • u ontvangt altijd per e-mail of per post een bevestiging van de gemaakte afspraken.