Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid. Jaarlijks ontvangt u voor 1 mei van ons een brief met de nieuwe huurprijs en een uitleg van de verhoging.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Bent u het als huurder niet eens is met de huurverhoging, dan moet u schriftelijk bezwaar maken bij ons. Meer informatie over bezwaar maken, de redenen en procedures leest u op de website van de Huurcommissie https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/.

U kunt ook kijken op www.checkhuurverhoging.nl

Wilt u bezwaar maken in verband met achterstallig onderhoud? Dan kunt u bij ernstige gebreken om een tijdelijke huurverlaging vragen totdat de gebreken verholpen zijn. Dit gaat via de huurcommissie.

Kijk voor meer informatie hierover op https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/onderhoud-en-gebreken/.

 

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei een voorstel voor de huurverhoging. In de brief vertellen wij u met hoeveel procent uw huur omhoog gaat.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid.

Ik heb inkomensafhankelijke huurverhoging gehad en mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

Heeft u in de afgelopen jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? En is uw inkomen gedaald onder de inkomensgrens van ? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een lagere huurverhoging. U moet dan wel bewijzen dat uw inkomen is gedaald.

Hoe vraag ik een huurverlaging aan (alleen als u een inkomensafhankelijke huurverhoging betaalt)?

Stuur voor 1 juli een brief of mail naar . In de brief of mail geeft u een korte toelichting op uw situatie. Zorg ervoor dat u ook de volgende documenten meestuurt:

  • Een uittreksel van de gemeente waarin staat wie er op uw adres wonen.
  • Een inkomensverklaring van alle bewoners (behalve inwonende kinderen tot 23 jaar). Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst. De gegevens mogen maximaal drie maanden oud zijn.

Wanneer gaat de huurverlaging in?

Als uw aanvraag voor huurverlaging wordt goedgekeurd, gaat de huurverlaging uiterlijk twee maanden na de goedkeuring in.