Gepland onderhoud (planmatig)

Header afbeelding

Iedere woning heeft onderhoud nodig en dat kan even voor overlast zorgen. We willen je daarbij ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen. Je vindt dat in het Sociaal Plan.

Ga snel naar...

MJJ 20200611 Wierdenborgen 18
NZ6 1720

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

Om de kwaliteit van de woningen op peil te houden is er zo nu en dan (groot) onderhoud nodig. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schilderwerk of het vervangen van tegels of toilet. Wierden en Borgen streeft ernaar om de overlast en het ongemak zoveel mogelijk te beperken.

Hoe ziet het proces eruit?

Je krijgt minimaal 6 weken van tevoren bericht over de onderhoudswerkzaamheden, zodat je je  hierop kunt voorbereiden. De aannemer neemt in die periode tijdig contact op om af te spreken op welke dag de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Vergoedingen en schadeherstel

Vergoedingen (prijspeil 2022)

Als er aan de binnenzijde van de woning onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, is het noodzakelijk dat je thuis bent om toegang te verlenen tot de woning. Je krijgt een vergoeding voor de werkzaamheden die bij jouw woning worden gedaan. Hieronder zie je de vergoedingen:

  • € 160,00.

  • € 80,00.

  • € 80,00

  • € 40,00.

  • Als het in individuele gevallen nodig is (bijvoorbeeld vanwege ziekte) om tijdelijk ergens anders te verblijven dat regelt Wierden en Borgen dat met je. Je krijgt dan de tijdelijke huisvesting en een compensatie voor de overlast van €270,00. In plaats van bovengenoemde vergoedingen. 

Schadeherstel

Als tijdens de werkzaamheden schade wordt toegebracht in of rondom de woning, wordt dit hersteld of vergoed. Voorwaarde is dat de schade binnen 48 uur na constatering wordt gemeld bij Wierden en Borgen en herleidbaar is naar de werkzaamheden. De woonconsulent van Wierden en Borgen helpt zo nodig bij het invullen van de schadeformulieren voor de verzekering. 

Aandachtspunten tijdens uitvoering

Maatregelen tijdens overlast

Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bespreekt Wierden en Borgen welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om de overlast te beperken, zoals maatregelen tegen stof. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt veilig en schoon. De aannemer laat de werkplek schoon en opgeruimd achter.

Snelle voortgang door goede samenwerking

Het is van belang dat de aannemer goed en snel zijn werk kan doen, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. We verwachten dat je op de afgesproken dag(en) aanwezig bent en zorgt dat inboedel niet in de weg staat. De aannemer maakt hierover op tijd afspraken met je.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.