Planmatig onderhoud

Header afbeelding

Iedere woning heeft onderhoud nodig en dat kan even voor overlast zorgen. We willen u daarbij ondersteunen en het proces zo goed mogelijk regelen. Met onze huurdersorganisaties hebben we afgesproken hoe we dat kunnen doen. U vindt dat in het Sociaal Plan.

MJJ 20200611 Wierdenborgen 18
NZ6 1720

Wat doet Wierden en Borgen voor mij als huurder?

Om de kwaliteit van de woningen op peil te houden is er zo nu en dan (groot) onderhoud nodig. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schilderwerk of het vervangen van tegels of toilet. Wierden en Borgen streeft ernaar om de overlast en het ongemak zoveel mogelijk te beperken.

U kunt als huurder tijdens dit proces rekenen op begeleiding en ondersteuning van Wierden en Borgen. We vinden het belangrijk om goed contact met u te houden. U krijgt een vaste woonconsulent die u eenvoudig per e-mail of telefoon kunt bereiken.

Hoe ziet het proces eruit?

U krijgt minimaal 6 weken van tevoren bericht over de onderhoudswerkzaamheden, zodat u zich hierop kunt voorbereiden. De aannemer neemt in die periode tijdig contact op om af te spreken op welke dag de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Vergoedingen en schadeherstel

Vergoedingen (prijspeil 2021)

Als er aan de binnenzijde van de woning onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, is het noodzakelijk dat u thuis bent om toegang te verlenen tot de woning. Daar krijgt u een eenmalige vergoeding voor. Bij werkzaamheden die tegelijk worden uitgevoerd, krijgt u alleen de hoogste vergoeding. Hieronder ziet u wat de vergoeding is:

  • € 181,88.

  • € 36,38.

  • € 36,38.

  • € 36,38.

Voorbeeld: als de badkamer en het toilet tegelijk worden vervangen, ontvangt u alleen de hoogste vergoeding. In dit geval: de vergoeding voor de badkamer. Voor andere werkzaamheden is de vergoeding € 36,38 per dag.

Voor de eerste dag van de werkzaamheden krijgt u géén vergoeding. Dat betekent dat als de werkzaamheden binnenshuis 4 dagen duren, u een vergoeding krijgt voor 3 dagen: 3 x € 36,38 is in totaal € 109,14.

Dit geldt alleen als u thuis moet zijn voor de werkzaamheden. Voor onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van de woning krijgt u géén vergoeding. U hoeft hiervoor ook niet thuis te blijven.

Schadeherstel

Als tijdens de werkzaamheden schade wordt toegebracht in of rondom de woning, wordt dit hersteld of vergoed. Voorwaarde is dat de schade binnen 48 uur na constatering wordt gemeld bij Wierden en Borgen en herleidbaar is naar de werkzaamheden.

Uw woonconsulent van Wierden en Borgen helpt zo nodig bij het invullen van de schadeformulieren voor de verzekering. Wierden en Borgen bepaalt de precieze omvang van de herstelwerkzaamheden. Het herstel wordt per vierkante meter (m2) vergoed. Tuinen worden in principe in de oorspronkelijke staat hersteld. U kunt er ook voor kiezen om het herstel per vierkante meter te laten vergoeden.

  • € 25,98 per vierkante meter.

  • € 20,79 per vierkante meter.

  • € 31,18 per vierkante meter.

  • € 25,98 per vierkante meter.

  • € 20,79 per vierkante meter.

  • € 31,18 per vierkante meter.

Aandachtspunten tijdens uitvoering

Maatregelen tijdens overlast

Voorafgaand en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bespreekt Wierden en Borgen welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om de overlast te beperken, zoals maatregelen tegen stof. De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt veilig en schoon. De aannemer laat de werkplek schoon en opgeruimd achter.

Snelle voortgang door goede samenwerking

Het is van belang dat de aannemer goed en snel zijn werk kan doen, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. We verwachten dat u op de afgesproken dag(en) aanwezig bent en zorgt dat inboedel niet in de weg staat. De aannemer maakt hierover op tijd afspraken met u.

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.