Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Vraag en antwoord

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

In de folder asbest leest u over de soorten asbest die er zijn en de maatregelen die wij nemen. U vindt ook meer informatie op de https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst om advies. Bewerk asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerking doen. Dit is zelfs wettelijk verboden. Verwijder het asbest nooit zelf. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neem altijd contact met ons op als u asbest wilt laten verwijderen.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Alle zichtbare en tastbare asbest is bekend bij Wierden en Borgen van woningen die uit het bouwjaar 1994 of ouder komen. Na 1994 werd er geen asbest meer in de bouw toegepast. In de woning moet een meterkastkaart hangen waarop staat aangegeven waar het asbest heeft gezeten of waar het nog zit. Mocht er geen meterkastkaart aanwezig zijn, dan moet deze worden gemaakt door Wierden en Borgen. Wij sturen u de kaart toe en deze plakt u vervolgens zelf in de meterkast. 

Wierden en Borgen verwijdert het asbest niet meer, tenzij er een calamiteit is. Doordat er een meterkastkaart aanwezig is, kunt u zien of en waar er nog asbest zit in uw woning. Mocht er toch asbest in uw woning planmatig gesaneerd gaan worden, dan wordt u hier tijdig over geïnformeerd. Zolang u niet aan het schuren, timmeren of boren bent geweest aan het asbest, dan is er ook niets aan de hand.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke, brandwerende plaat, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen van voor 1994.

Wat is hechtgebonden asbest?

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dak op bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in hallen van woningen. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen van voor 1994.