Asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het direct verwijderen.

Waar vind ik meer informatie over asbest in woningen?

In de folder asbest leest u over de soorten asbest die er zijn en de maatregelen die wij nemen. U vindt ook meer informatie op de https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest.

Hoe ga ik veilig om met asbest?

Gaat u klussen op een plek waar asbest zit? Vraag ons altijd eerst om advies. Bewerk asbest nooit! Dus niet hakken, breken, zagen, boren of een andere (mechanische) bewerking doen. Dit is zelfs wettelijk verboden. Verwijder het asbest nooit zelf. Dat geldt ook voor asbesthoudend vloerzeil en golfplaten. Neem altijd contact met ons op als u asbest wilt laten verwijderen.

Wanneer verwijderen jullie asbest in een woning?

Alle asbest dat zichtbaar en tastbaar is verwijderen we of schermen we af. Dit gebeurt projectmatig, bij mutaties of bij reparatieverzoeken. Ook laten verwijderen op verzoek is mogelijk. Denkt u dat er asbest in uw woning aanwezig is dan kunt u dat aangeven waarna wij dit (laten) onderzoeken. Belangrijk is wel dat het materiaal met rust wordt gelaten. In de folder asbest leest u hier meer over.

Wat is niet-hechtgebonden asbest?

Niet-hechtgebonden asbest is asbest dat gemakkelijk afbrokkelt. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen door bijvoorbeeld aanraking, trillingen en andere niet- mechanische bewerkingen. Voorbeelden van niet-hechtgebonden asbest: spuitasbest, gespoten op leidingen, plafonds, staalconstructies en dergelijke, brandwerende plaat, vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag, zoals Novilon van voor 1980. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen van voor 1994.

Wat is hechtgebonden asbest?

In hechtgebonden asbest zit veel cement, lijm of kunststof. De asbestvezels zitten goed verankerd in het materiaal. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor heel erg klein. Voorbeelden van hechtgebonden asbest: asbestcement vlakke platen, kruipluiken, vensterbanken, balkonschermen, golfplaten dak op bergingen of aanbouwen, asbestcement leidingen, mantelbuizen, rioleringen, ventilatiekanalen, vinyltegels in hallen van woningen. Hechtgebonden asbest kan voorkomen in woningen van voor 1994.