Boom kappen

Meestal kunt u een boom zelf kappen. Voor monumentale bomen heeft u een kapvergunning van uw gemeente nodig. Vraag dit altijd na. Veroorzaakt een boom schade aan uw huis? Dan kunt u ons bellen. Meer informatie over o.a. het kappen van bomen vindt u in de folder 'Bomen en tuinen'.

Vraag en antwoord

Ik wil een boom in mijn tuin kappen. Deze veroorzaakt schade aan mijn woning. Wat kan ik doen?

Laat het ons weten door middel van een e-mail naar woonpunt@wierdenenborgen.nl. Er komt een medewerker van ons langs om vast te stellen of de boom schade veroorzaakt. Als dat zo is, dan snoeien of kappen wij de boom.

Welke richtlijnen gebruikt de gemeente voor het kappen van een boom?

Dit verschilt per gemeente. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie.

Waar vind ik informatie over het kappen van een boom?

Vraag bij de gemeente na of je een kapvergunning moet aanvragen. Bomen en struiken in voor- of achtertuin zijn eigendom van de huurder. Kijk op de site van uw gemeente voor meer informatie. 
Is er een kapvergunning nodig, dan heeft u een machtiging van Wierden en Borgen nodig voor het kappen (W&B is juridisch gezien eigenaar van de boom, bewoner is verantwoordelijk voor onderhoud). Met deze machtiging kunt u naar de gemeente voor het aanvragen van de kapvergunning. De machtiging geven wij alleen af indien er sprake is van overlast.

Heb ik een kapvergunning en/of omgevingsvergunning nodig?

Gemeente Eemsmond
In principe mogen de meeste bomen in de gemeente Eemsmond zonder omgevingsvergunning gekapt worden. De gemeente wil waardevolle bomen en erven echter behouden en beschermen. Er zijn daarom een paar uitzonderingen waar u een omgevingsvergunning voor nodig heeft. Voor bomen en beplanting die staan vermeld op de bomenlijst en ervenlijst moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. Zie ook: Gemeente Eemsmond.
Gemeente Ten Boer
In de gemeente Ten Boer heeft u alleen een kapvergunning nodig wanneer u een boom wilt kappen die monumentale, of potentieel monumentale waarde heeft. Zie ook: Gemeente Ten Boer.
Gemeente Bedum
Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder. Kleine bomen of struiken mag u wel zonder vergunning verwijderen, maar grotere niet. Ook heeft u voor het kappen van bepaalde soorten bomen en/of bomen in bepaalde gebieden een omgevingsvergunning/kapvergunning nodig. Zie ook: Gemeente Bedum.
Gemeente De Marne
In de gemeente De Marne willen wij zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het bomenbestand. U mag daarom niet zomaar een boom kappen, kandelaberen of knotten. In de bomenverordening van de gemeente De Marne staat precies aangegeven wanneer u wel of geen melding van voorgenomen kap moet doen. Er zijn namelijk uitzonderingen. Zie ook: Gemeente De Marne.
Gemeente Loppersum
In principe mogen de meeste bomen in de gemeente Loppersum vergunningsvrij gekapt worden. De gemeente wil waardevolle bomen echter behouden en beschermen. Er zijn daarom een paar uitzonderingen. Om te kunnen beoordelen of een boom waardevol is, zijn criteria opgesteld. De waardevolle bomen staan vermeld op de website van de gemeente. Zie ook: Gemeente Loppersum.
Gemeente Winsum
Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moet u een kapmelding doen. Ook stevig snoeien en knotten valt hieronder. Bomen met een doorsnede tot 20 cm (op 1 meter hoogte) en struiken mag u wel zonder kapmelding verwijderen, maar grotere niet. Staat uw boom op de lijst waardevolle bomen? Dan moet u een kapmelding doen.
Gemeente Groningen
Wilt u bomen kappen (vellen)? Als de stam op 1.30 meter boven de grond een doorsnee heeft van 20 centimeter of meer, hebt u een omgevingsvergunning nodig. Ook voor het weghalen van beplanting met een oppervlakte groter dan 100 m2 of het fors snoeien of verplanten van bomen hebt u een vergunning nodig. Als u een vergunning krijgt, mag u niet direct kappen. U moet 6 weken wachten. Dat is de periode waarin andere mensen bezwaar kunnen indienen. Zie ook: Gemeente Groningen.