Bijdrage leefbaarheid

Samen doen we meer!

Wil je samen met de buurt het straatbeeld verbeteren of iemand helpen? Doen!

Wierden en Borgen heeft hier een zogenaamd Leefbaarheidsbudget voor. Zoals de naam al zegt, kunnen we met dit budget extra aandacht aan de leefbaarheid in uw buurt of uw wooncomplex schenken.

Er zijn hiervoor allerlei initiatieven denkbaar. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

  • Een opschoonactie houden.
  • Het organsieren van een mooiste-tuin-wedstrijd.
  • Een elleboogschakelaar laten plaatsen in de algemene ruimte van een seniorencomplex.
  • Een ontmoetingsruimte inrichten in een wooncomplex.
  • De tuinen/brandgangen netjes maken.

Heeft u zelf ideeën voor uw straat/wooncomplex of wilt u met de buurt als project iets oppakken? Stuur ons een e-mail, dan nemen wij contact met u op.
U kunt uw idee, verzoek of vraag sturen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl met als onderwerp “Leefbaarheid”.