Overlast

Als u overlast ervaart van uw buren of buurtbewoners hebben we het over sociale overlast. Het kan zijn dat uw buren zich niet van de overlast bewust zijn. Daarom is het goed om de overlast eerst met uw buren te bespreken. Verbetert de overlast na een gesprek niet? Dan kunt u uw overlastmelding aan ons doorgeven.

Vraag en antwoord

Wat wordt bedoeld met buurtbemiddeling?

Heeft u last van geluidsoverlast, parkeeroverlast, rommel op straat, harde muziek, intimidatie, stankoverlast, geschreeuw en ruzies of huisdierenoverlast, dan kunt u buurtmiddeling inschakelen als u bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.

De coördinator van SWD kijkt samen met u of buurtbemiddeling ingezet kan worden. Er volgt een gesprek over uw klacht bij u thuis. Daarna worden buurtbemiddelaars ingeschakeld. Deze getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. De buurtbemiddelaars begeleiden ruziënde partijen naar een gezamenlijke oplossing voor hun conflict. Daarbij gaan ze ervan uit dat zelf oplossingen bedenken beter is dan dat een andere partij een oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich herhaalt. Uiteraard hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.

Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk en onpartijdig. De deelname is vrijwillig.

Wilt u zich aanmelden voor buurtbemiddeling? Hieronder vindt u de contactgegevens:

  • Stad Groningen MJD. U kunt bellen naar (050) 587 84 87 of mailen naar buurtbemiddeling@mjd.nl.
  • Coördinator voor de DAL-gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum en BMWE-gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond: Lisette Stuut. U kunt bellen naar (0596) 65 07 87 of mailen naar buurtbemiddeling@s-w-d.nl.

Ik heb overlast van mensen of evenementen of maak me zorgen over iemand in mijn buurt en woon in de Gemeente Groningen?

Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Overlast en Zorg. U vindt meer informatie op https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden.

U kunt ook telefonisch een melding doen via 050 587 58 85, maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur.

Voor alle overlast en zorg geldt: wacht niet te lang met melden, doe het zo snel mogelijk! Dan kan ook zo snel mogelijk worden ingegrepen en erger worden voorkomen.

 

 

 

Ik ervaar overlast van mijn buren/buurtbewoners. Wat kan ik doen?

Overlast is erg vervelend. Probeer altijd eerst om zelf een oplossing te vinden voor de overlast. Soms weten de buren namelijk niet dat ze overlast veroorzaken. Ga in gesprek en probeer duidelijk uit te leggen waarom u overlast heeft.
Levert dit gesprek niets op en blijft de overlast aanhouden? Dan kunt u zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Als er strafbare feiten worden gepleegd kunt u rechtstreeks de politie inschakelen.

Wilt u zich aanmelden voor buurtbemiddeling? Hieronder vindt u de contactgegevens:

Stad Groningen MJD: U kunt bellen naar (050) 587 84 87 of mailen naar buurtbemiddeling@mjd.nl.
Delfzijl, Appingedam en Loppersum: U kunt bellen naar (0596) 65 07 87 of mailen naar buurtbemiddeling@s-w-d.nl.
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond: U kunt bellen naar (0596) 65 07 87 of mailen naar buurtbemiddeling@s-w-d.nl.

Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk en onpartijdig. De deelname is vrijwillig.

Ik heb met mijn buren gesproken, de overlast blijft duren. Hoe kan ik dit melden?

Komt u er samen echt niet uit? Dan kunt u zich aanmelden voor buurtbemiddeling. Hieronder vindt u de contactgegevens:

Stad Groningen MJD. U kunt bellen naar (050) 587 84 87 of mailen naar buurtbemiddeling@mjd.nl.
Coördinator voor de DAL-gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum: Gea Gunnink. U kunt bellen naar (0596) 65 07 87 of mailen naar buurtbemiddeling@s-w-d.nl.
Coördinator voor de BMWE-gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond: Lisette Stuut. U kunt bellen naar (0596) 65 07 87 of mailen naar buurtbemiddeling@s-w-d.nl.

Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk en onpartijdig. De deelname is vrijwillig.

Heeft de buurtbemiddeling geen positief effect gehad of is er sprake van ernstige en structurele overlast? Geef uw klacht dan schriftelijk aan ons door. Op onze website staat het formulier melding overlast. Dit kunt u hiervoor gebruiken. Geef duidelijk aan:

- om wat voor overlast gaat het?
- wie veroorzaakt de overlast?
- wanneer en hoe vaak is er sprake van overlast?
- wat heeft u zelf gedaan om de overlast te stoppen?

Neem voor meer informatie of advies telefonisch contact op met de woonconsulent van onze afdeling Woondiensten. De woonconsulent beantwoordt ook vragen over de leefbaarheid in uw buurt of wijk.

Ik maak mij zorgen over de buren, hun woning is ernstig vervuild. Wat kan ik doen?

Neem telefonisch contact met ons op via (050) 402 37 50.

Ik vermoed dat er in de buurt een hennepkwekerij zit. Wat moet ik doen?

Neem eerst contact op met de politie via het landelijk servicenummer 0900-8844. Ga niet zelf op onderzoek uit.

Geef uw vermoeden ook door aan onze woonconsulent. Dat kan via telefoonnummer (050) 402 37 50.

Ik woon in een koopwoning. Kan ik een overlastmelding over een huurder van jullie doen?

Het is uiteraard mogelijk om een melding te doen. Wat we met de melding doen hangt af van de situatie. In veel gevallen is het uw eigen verantwoordelijkheid om problemen aan te pakken en op te lossen. Met een goed gesprek lost u vaak een heleboel ergernissen op.

Ik woon in een straat met huurders en kopers. Ik ervaar overlast van een koper. Wat kan ik doen?

Wij kunnen hierin niet bemiddelen. In sommige gemeenten kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Ook kunt u overlast melden bij de politie of de gemeente.

Wilt u zich aanmelden voor buurtbemiddeling? Hieronder vindt u de contactgegevens:

  • Stad Groningen MJD: U kunt bellen naar (050) 587 84 87 of mailen naar buurtbemiddeling@mjd.nl.
  • Delfzijl, Appingedam en Loppersum: U kunt bellen naar (0596) 65 07 87 of mailen naar buurtbemiddeling@s-w-d.nl.
  • Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. U kunt bellen naar (0596) 65 07 87 of mailen naar buurtbemiddeling@s-w-d.nl.

Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk en onpartijdig. De deelname is vrijwillig.

Treden jullie op bij een burenruzie?

Probeer ruzies in eerste instantie zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit of loopt het uit de hand? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen.

Wilt u zich aanmelden voor buurtbemiddeling? Hieronder vindt u de contactgegevens:

  • Stad Groningen MJD: U kunt bellen naar (050) 587 84 87 of mailen naar buurtbemiddeling@mjd.nl
  • Delfzijl, Appingedam en Loppersum: U kunt bellen naar (0596) 65 07 87 of mailen naar buurtbemiddeling@s-w-d.nl
  • Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond: U kunt bellen naar (0596) 65 07 87 of mailen naar buurtbemiddeling@s-w-d.nl

Waarom mag ik overlast niet anoniem melden?

Als u een melding doet gaan we in gesprek met de veroorzaker van de overlast. Vaak lossen we problemen in overleg op, maar soms komt het tot een rechtzaak. In dat geval mogen we anonieme meldingen niet gebruiken als bewijs. Daarom vragen we u om uw gegevens te vermelden. We gebruiken uw gegevens nooit zonder uw toestemming. U geeft dus vooraf aan of we uw gegevens mogen gebruiken.

Wanneer beginnen jullie een rechtszaak bij overlast?

Wij starten een gerechtelijke procedure wanneer de overlast ondraaglijk of onaanvaardbaar zijn. In het uiterste geval vragen wij de rechter om de woning te mogen ontruimen. De huurder wordt dan dakloos. Een rechter wijst een ontruiming dan ook niet zo maar toe. Er moet dus echt veel aan de hand zijn. Daarom zijn er meerdere schriftelijke overlastmeldingen nodig gedurende een langere periode, die wij aan de rechter kunnen voorleggen. Ook moet er voldoende bewijs van de overlast zijn.

Wat doen jullie na een overlastmelding?

U ontvangt binnen 2 werkdagen van ons een bevestiging van uw melding . Als we meer willen weten, bellen wij u. Wij onderzoeken uw melding. Als het nodig is kijken we op locatie en/of gaan we in gesprek met de buren. Daarna nemen wij over de uitkomst van ons onderzoek contact met u op . Lees meer in de folder overlast.

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken?

Er mag vanuit onze woningen niet in drugs gehandeld worden. Als dit wel het geval is, dan ontbinden wij de huurovereenkomst. Daarvoor moet de rechter wel een uitspraak doen.

Wat gebeurt er als jullie hennepkweek bij een huurder thuis ontdekken?

Als wij hennepkweek ontdekken, vragen wij de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet de bewoner dit niet? Dan vragen wij om beëindiging van de huurovereenkomst bij de rechter. De rechter wijst dit vrijwel altijd toe. De kosten voor de rechtszaak en de schade aan de woning zijn voor rekening van de huurder. Hierna komt de huurder 5 jaar lang niet in aanmerking voor een andere woning bij Wierden en Borgen.

Mag ik legaal 5 stuks hennepplantjes / wietplantjes houden in mijn tuin?

Nee, dat is niet toegestaan. Het telen van hennep is illegaal en zorgt vaak voor onveilige situaties.

Ervaart u overlast veroorzaakt door uw buren? Bent u benieuwd wat u (juridisch) kunt doen tegen deze overlast?

Overlastadvies.nl geeft een gratis juridisch advies, afgestemd op uw situatie. Met dit advies hoopt de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen u een overzicht te bieden van de verschillende mogelijkheden. U kunt zelf met het advies aan de slag gaan of het bespreken met de gemeente, woningcorporatie of juridisch adviseur.

Op de website www.overlastadvies.nl beantwoordt u een aantal vragen over uw situatie en de overlast. Overlastadvies.nl zal u op basis van uw antwoorden een advies geven.