Urgentie

In sommige gevallen verlenen wij urgentie. Of u in aanmerking komt voor urgentie is afhankelijk van uw situatie. U leest alle voorwaarden in onze folder 'Snel een woning nodig'. Let op, voor een woonurgentie in Groningen gelden andere regels. Deze kunt u lezen op de website .

Vraag en antwoord

Kan ik voor het Wad-gebied woonurgentie aanvragen?

Heeft u door persoonlijke omstandigheden snel (andere) woonruimte nodig? Dan kunt u voorrang of urgentie aanvragen bij de afdeling Woondiensten.

Leest u eerst de brochure https://www.wierdenenborgen.nl/media/1054/snel-een-woning-nodig-brochure.pdf door. Hierin kunt u lezen of u voor urgentie in aanmerking kunt komen.

Urgentie vanwege een relatiebreuk kunt u alleen aanvragen als u minderjarige kinderen heeft. Om vast te kunnen stellen dat de kinderen minderjarig zijn vragen wij u om de identiteitsbewijzen mee te nemen. Lever daarnaast de volgende gegevens in bij de aanvraag:

  • uittreksel BRP (voorheen GBA)
  • ouderschapsplan
  • verklaring van mediator bij scheiding of scheidingspapieren

Medische urgentie kunt u alleen aanvragen met een verklaring van een medisch specialist (geen huisarts).

Kan ik in de gemeente Groningen woonurgentie aanvragen?

Het kan zijn dat u door uw situatie dringend een andere woning nodig heeft. Dan kunt u een aanvraag doen voor woonurgentie. Woonurgentie Groningen behandelt uw urgentieverzoek.

Daarnaast is in Groningen een speciaal urgentiebeleid van kracht voor de huisvesting van kwetsbare personen. Ook is er een stedelijk Tweede Kansbeleid. Het traject Huisvesting Kwetsbare Personen kan worden aangevraagd door hulpverleningsinstanties. Woonurgentie Groningen beoordeelt vervolgens de aanmelding. Is uw woning in het verleden ontruimd en wilt u opnieuw in aanmerking komen voor woonruimte? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Tweede Kansbeleid.

 Kijk voor meer informatie op Woonurgentie Groningen.

Ik ben dakloos. Kan ik met spoed een woning krijgen?

Dat is helaas niet mogelijk. Wij bieden geen noodopvang. Heeft u met spoed onderdak nodig? Neem dan contact op met het Leger des Heils. Zij bieden noodopvang en kunnen u doorverwijzen voor extra hulp. U kunt zich natuurlijk wel bij ons inschrijven als woningzoekende.

Wat kost een urgentieaanvraag voor een woning in het Wad-gebied?

Het aanvragen van een urgentie in het werkgebied Wad kost € 15,-. Dit bedrag kunt u bij ons op kantoor pinnen nadat de urgentie is toegekend. U kunt het bedrag ook overmaken op NL63RABO0169295931 o.v.v. aanvraag urgentie, uw naam en geboortedatum. 

Ik heb een nieuwe baan gekregen en moet verhuizen. Krijg ik voorrang op een woning?

Nee, wij hebben geen voorrangsregeling voor mensen die in ons werkgebied komen werken. U kunt zich natuurlijk wel inschrijven als woningzoekende.

Ik kan mijn koopwoning niet meer betalen. Kom ik met voorrang in aanmerking voor een huurwoning?

Nee, u krijgt hiervoor geen voorrang. U kunt zich altijd inschrijven als woningzoekende. U bouwt dan net als andere woningzoekenden wachttijd op.

Ik ben zwanger, kan ik met urgentie een grotere woning krijgen?

Nee, een zwangerschap is geen reden om in aanmerking te komen voor urgentie. Wilt u een andere woning? Schrijft u zich dan in als woningzoekende.

Kan ik de gegevens voor mijn urgentieaanvraag mailen?

Dat kan als u urgentie aanvraagt voor Het Hogeland, Loppersum en Ten Boer. U kunt deze gegevens mailen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl.

Vraagt u urgentie aan voor de gemeente Groningen? Kijk dan op Woonurgentie Groningen.

Waarom krijgen statushouders voorrang bij de woningen die jullie aanbieden?

Alle Groningse gemeenten zijn verplicht om een vastgesteld aantal nieuwkomers (statushouders) op te nemen. Wij hebben met de gemeenten in ons werkgebied afspraken gemaakt om hiervoor huurwoningen beschikbaar te stellen. De toewijzing van woningen die wij reserveren voor nieuwkomers doen wij buiten het aanbodmodel om. De woningen verschijnen niet op onze website.

Ik heb urgentie aangevraagd, hoe lang duurt het voordat ik kan reageren met urgentie?

Nadat u alle documenten bij ons heeft ingeleverd, behandelen wij uw aanvraag. Dit duurt maximaal 10 werkdagen. Daarna kunt u reageren met urgentie.