Kennisbank

Als u een woning van ons huurt, betaalt u maandelijks de huur. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst stemt u ermee in dat u de huur op tijd betaalt.

Lees meer

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen. Een...

Lees meer

Betaalt u servicekosten? Dan krijgt u ieder jaar voor 1 juli een afrekening van ons. In deze afrekening verrekenen wij uw maandelijkse voorschot met de werkelijke kosten. Soms krijgt u geld terug en soms vragen wij u bij te betalen.

Lees meer

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine naaldachtige vezels. Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als...

Lees meer

Wij verhuren ook bedrijfsruimten. Wilt u weten wat ons aanbod is? Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Lukt het niet de huur op tijd te betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling met ons treffen. U kunt via 'Mijn W&B' een aanvraag indienen. Lees voor het aanvragen eerst de voorwaarden voor het afsluiten van een betalingsregeling. Kunt...

Lees meer

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een woongebouw. Zij vertegenwoordigen de algemene belangen van alle huurders in hun woongebouw.

Lees meer

Meestal kunt u een boom zelf kappen. Voor monumentale bomen heeft u een kapvergunning van uw gemeente nodig. Vraag dit altijd na. Veroorzaakt een boom schade aan uw huis? Dan kunt u ons bellen. Meer informatie over o.a. het kappen van bomen vindt u...

Lees meer

Ons planmatig onderhoud plannen wij jaren vooruit. Voor de start van de onderhoudswerkzaamheden controleren wij of het onderhoud inderdaad nodig is. Daarvoor vragen wij aannemers en andere specialisten om controles te doen in en rondom woningen...

Lees meer

Het onderhoud van de dakgoten doen wij voor u. Wel vragen wij u in de gaten te houden of uw goten niet verstopt raken door bladeren of zand. Heeft u een schoorsteen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks vegen van uw schoorsteen.

Lees meer