Aardbevingsschade melden

Door gaswinningen kunnen er aardbevingen voorkomen in ons werkgebied. De komende jaren versterken wij meer dan 1000 woningen. Heeft u aardbevingsschade, dan kunt u die bij ons melden. U krijgt op tijd bericht als wij uw woning gaan versterken.

Vraag en antwoord

Ik heb schade aan mijn huis, veroorzaakt door een aardbeving door gaswinning. Wat nu?

Met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) spraken we af dat alle schade aan onze woningen door onze afdeling Onderhoud wordt verzameld en vervolgens bij de NAM wordt gemeld. Na uw melding volgt een technische inspectie en een taxatie en wordt de schade waar mogelijk hersteld. Schade kunt u ook via e-mail aardbeving@wierdenenborgen.nl melden.

Waarom moet ik schade melden?

In het belang van uw eigen veiligheid, maar ook om de schade te kunnen verhalen, is het belangrijk dat u uw woning na een aardbeving inspecteert op schade en deze bij ons meldt. Met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is afgesproken onze afdeling Onderhoud alle schade verzamelt en vervolgens bij de NAM meldt.

Wat gebeurt er na de schademelding?

U kunt uw schademelding doorgeven aan Wierden en Borgen. Vanuit Wierden en Borgen wordt er voor gezorgd dat uw melding bij de juiste partij wordt gemeld. Voorheen was dit nog het CVW, dit is nu de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Op dit moment wordt er nog weinig gedaan met uw melding, dit heeft er mee te maken dat er voor de corporaties nog geen schadeprotocol is geschreven.

Verwachting is dat medio het najaar het definitieve schadeprotocol klaar is en de inspecties uitgevoerd kunnen worden. Er wordt vanuit het TCMG een afspraak gemaakt om de schade in en om uw woning te inventariseren.
Hou de website in de gaten voor wijzigingen betreffende inspecties voor bevingsschades. Voor vragen kunt u gerust altijd bellen.