Belastingdienst zet huurtoeslag onterecht stop voor aantal huurders

Header afbeelding

Geplaatst op maandag 18 mei 2020

Als gevolg van een storing bij de Belastingdienst kan het zijn dat u afgelopen week ten onrechte een brief van de Belastingdienst heeft ontvangen waarin staat dat uw woning niet meer aan de voorwaarden voor de Huurtoeslag voldoet. De dagtekening van deze brief is 22 mei 2020. Dit bericht klopt niet. Heeft u deze brief ontvangen? Dan kunt u deze brief en de meegezonden acceptgiro negeren.

Brief en acceptgiro

De Belasting heeft bij een aantal huurders de betaling van de Huurtoeslag onterecht stopgezet. Bij de brief die deze huurders ontvingen, was een acceptgiro gevoegd waarmee het ten onrechte ontvangen bedrag aan Huurtoeslag terugbetaald kon worden. Deze brief en acceptgiro hadden niet verstuurd moeten worden.

Momenteel is de Belastingdienst bezig om alle huurders die deze brief ontvangen hebben te bellen. Daarnaast sturen zij ook een excuusbrief waarin staat dat u wel recht heeft op Huurtoeslag en dat de situatie wordt hersteld. Huurders die de brief hebben gekregen, ontvangen de huurtoeslag van mei iets later dan normaal: op 26 mei in plaats van 20 mei. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.