Eenmalige huurverlaging in 2021 voor lagere inkomens

Header afbeelding

Geplaatst op donderdag 7 januari 2021

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen. We leggen u graag uit hoe deze eenmalige huurverlaging werkt.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Bij de toewijzing van een sociale huurwoning houden wij rekening met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat u nu een huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen, bijvoorbeeld door een inkomensdaling of wijziging in de gezinssamenstelling. De regering heeft op Prinsjesdag de maatregel aangekondigd om deze huurders tegemoet te komen en hun huren eenmalig te verlagen, om te voorkomen dat huurders in de problemen raken.

Geldt de verlaging voor alle woningen?
Nee, als uw kale huur lager is dan € 633,25, dan is uw huur al passend voor het inkomen en komt u niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25.

Let op! Als u vóór 2020 al aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de huurverlaging automatisch. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. Voor 1 april ontvangt u bericht van ons.

 

 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de eenmalige huurverlaging

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?

Dat is afhankelijk van de hoogte van uw huidige huur en inkomen. In onderstaande overzicht zijn de inkomens en kale huren opgenomen per type huishouden. Is uw inkomen lager én de huur hoger dan de genoemde bedragen? Dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging. Belangrijk is dat servicekosten niet meegerekend worden in de huurprijs. Via Mijn W&B kunt u de kale huurprijs vinden.

Type huishouden

Bruto-inkomen lager dan

Kale huur hoger dan

Verlaging kale huur naar

1-persoons

Tot en met € 23.725

 € 633,25

€ 633,25

1-persoons, AOW-gerechtigd

Tot en met € 23.650

 € 633,25

€ 633,25

2-persoons

Tot en met € 32.200

 € 633,25

€ 633,25

2-persoons,

tenminste één AOW-gerechtigd

Tot en met 32.075

 € 633,25

€ 633,25

3 of meerpersoons

Tot en met € 32.200

 € 678,66

€ 678,66

3 of meerpersoons,
tenminste één AOW-gerechtigd

Tot en met € 32.075

 € 678,66

€ 678,66

Hoe werkt de eenmalige huurverlaging?

Als u vóór 2020 al een te hoge huur had voor uw inkomen (zoals in de tabel bij de vraag Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?), dan verloopt het proces automatisch via de Belastingdienst. Zij voeren een controle uit of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor kijken ze naar het vastgestelde inkomen over 2019 en het aantal ingeschreven personen. Op basis van deze controle, krijgen wij per woning een kenmerk terug. Op basis van dit kenmerk weten wij of we uw huur moeten verlagen en ontvangt u vóór 1 april een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze gaat uiterlijk op 1 mei in.

Kan ik zelf deze eenmalige huurverlaging aanvragen?

Ja, u kunt ook zelf een huurverlaging aanvragen. De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Hebt u na 2019 een inkomensdaling gehad, waardoor u al minstens zes maanden een lager inkomen hebt dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. Dit moet u wel zelf bij ons aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Let op! Als u vóór 2020 al aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u de huurverlaging automatisch. Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. Voor 1 april ontvangt u bericht van ons.

Interessante documenten