G13-corporaties: Wel huurverhoging en daarnaast maatwerkoplossingen

Header afbeelding

Geplaatst op donderdag 30 april 2020

De G13-corporaties hebben gezamenlijk besloten om de jaarlijkse huuraanpassing wel door te voeren. De Groningse corporaties leveren maatwerk om huurders in financiële problemen door de coronacrisis te helpen.

Hulp voor huurders in de problemen

Matthieu van Olffen, bestuurder Wierden en Borgen, namens de G13-corporaties: “Voor de corporaties in het bevingsgebied was het een lastig besluit om de huuraanpassing dit jaar door te voeren. We weten dat er huurders zijn die te maken krijgen met minder inkomen door de coronacrisis. ZZP-ers, ondernemers of huurders met een flexibel contract bijvoorbeeld. We weten ook dat die huurders moeite kunnen krijgen met het betalen van de huur. Deze huurders helpen we. Samen met de huurder zoeken we naar de oplossing die het best past. Iedere corporatie heeft daarin eigen maatregelen getroffen.”

Van Olffen: “We weten ook dat niet alle huurders in de financiële problemen komen door de coronacrisis. Voor huurders met een stabiel inkomen (door werk, (AOW-)uitkering of pensioen) verandert er eigenlijk niet veel. Ook als een huurder huurtoeslag ontvangt, verandert er niets. We maken ons wél zorgen om die groep huurders die door de coronacrisis plotseling minder inkomen heeft. We kiezen daarom voor maatwerk voor die huurders die nu het hardst getroffen worden door de coronacrisis, niet voor een algemene regel.”

Waarom een huurverhoging?

“We hebben overwogen om de huuraanpassing dit jaar uit te stellen of zelfs helemaal niet door te voeren. Toch hebben we hier samen niet voor gekozen”, aldus Van Olffen namens de G13. “We willen blijven werken aan comfortabele en betaalbare huizen, nu en in de toekomst. De huurinkomsten hebben we nodig om onze huizen energiezuiniger te maken, te renoveren en te onderhouden ten gunste van de huurder. Maar ook voor nieuwbouw en leefbaarheid. Dat hebben we afgesproken met onze huurders, gemeenten en partijen zoals aannemers. Blijven investeren betekent óók dat we de economie draaiende houden. En daar hebben we allemaal baat bij.”

Samen keuzes maken

“We hebben overwogen om de huuraanpassing dit jaar uit te stellen of zelfs helemaal niet door te voeren. Toch hebben we hier samen niet voor gekozen”, aldus Van Olffen namens de G13.

Over de G13

De G13 is een provinciaal platform van woningcorporaties in de provincie Groningen. De G13 corporaties zijn: Acantus, Woningstichting De Delthe, Woonstichting Groninger Huis, Lefier, Woongroep Marenland, Stichting Uithuizer Woningbouw, Woonstichting Wierden en Borgen, Woonzorg Nederland, De Huismeesters, Patrimonium, Nijestee, Woonborg en Wold & Waard.

Vonc Oktober 2019 Op Stee #2 2019 Lsfotografie 043
G13