Tooltip content here Menu

Prestatieafspraken 2022 met gemeenten en huurdersorganisaties

Header afbeelding

Geplaatst op dinsdag 14 december 2021

Wierden en Borgen maakte prestatieafspraken met de huurderorganisaties en de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen en Westerkwartier. De prestatieafspraken voor het nieuwe jaar werden door alle partijen ondertekend. In de afspraken staat welke bijdrage de partijen leveren aan het gemeentelijk woonbeleid en welke activiteiten komend jaar met prioriteit op de agenda staan.

De prestatieafspraken gaan onder andere over: voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen, verduurzaming van woningen, huisvesting voor verschillende doelgroepen, wonen en zorg, veilig wonen en leefbare wijken en buurten.

De prestatieafspraken per gemeente

Het Hogeland

In Het Hogeland hebben we kaderafspraken voor meerdere jaren. In een Addendum legden we samen de prioriteiten voor 2022 vast. De uitvoering van het woonprogramma (nieuwbouw en verduurzaming) en betaalbare woonlasten hebben hebben voorrang. Ook onderzoeken partijen hoe ze invulling kunnen geven aan woonzorgproof-buurten en organiseren ze schouwen (inspecties) om de leefbaarheid in buurten te verbeteren.

Gemeente Eemsdelta

In Eemsdelta zijn de lopende prestatieafspraken van de drie voormalige gemeenten geactualiseerd. Ze vormen samen de prestatieafspraken voor 2022. Komend jaar stellen partijen een meerjarig ambitiekader vast als basis voor nieuwe prestatieafspraken vanaf 2023.

Gemeente Groningen

In Groningen is het meerjarig ambitiekader 2021-2025 de basis voor de jaarlijkse afspraken. Zorgen voor meer huurwoningen heeft prioriteit. Ook werken we aan betaalbare en duurzame woningen en investeren we flink in de wijkaanpak voor leefbare buurten.

Gemeente Westerkwartier

In het Westerkwartier is Wierden en Borgen met ongeveer 180 woningen een kleine speler. We leveren naar verhouding onze bijdrage in de prestatieafspraken.