Tooltip content here Menu

Prestatieafspraken 2023 met gemeenten en huurdersorganisaties

Header afbeelding

Geplaatst op dinsdag 13 december 2022

Wierden en Borgen maakte in vier gemeenten prestatieafspraken voor het nieuwe jaar: Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen en Westerkwartier. De afspraken zijn ondertekend door de gemeenten, corporaties en alle huurdersorganisaties.

In de afspraken staat hoe partijen komend jaar samenwerken aan de uitvoering van de woonvisies van de gemeenten. We hebben afspraken gemaakt over: voldoende, betaalbare en veilige huurwoningen, verduurzaming van de woningen, huisvesting voor verschillende doelgroepen en leefbare wijken en buurten.

De prestatieafspraken per gemeente

Het Hogeland

In deze gemeente hebben we meerjarige afspraken. Voor 2023 hebben we deze afspraken verlengd. Ook spraken we af om in 2023 samen een ambitiekader op te stellen. In dit ambitiekader gaan we onze gezamenlijke ambities over vijf jaar vastleggen.

Gemeente Eemsdelta

Dit jaar hebben partijen samen een ambitiekader opgesteld voor de langere termijn. Op basis van dit kader hebben we prestatieafspraken voor 2023 gemaakt. Ook komend jaar werken we volop samen aan de versterking, vernieuwing en verduurzaming van onze woningen. Daarbij hebben we oog voor de moeilijke positie waarin veel van onze huurders zitten.

Gemeente Groningen

In Groningen is het meerjarig ambitiekader 2021-2025 de basis voor de jaarlijkse afspraken. Dit jaar besteden we extra aandacht aan meer nieuwbouw, het voorkomen van financiële problemen bij huurders, wonen en zorg en verduurzaming van de huurwoningen.

Gemeente Westerkwartier

In het Westerkwartier is Wierden en Borgen met ongeveer 180 woningen een kleine speler. We leveren naar verhouding onze bijdrage in de prestatieafspraken.