Uniek sociaal plan voor sloop, woningverbetering en onderhoud

Header afbeelding

Geplaatst op donderdag 7 november 2019

Op donderdagavond 7 november ondertekenden vertegenwoordigers van vier huurdersorganisaties en woningcorporatie Wierden en Borgen een nieuw sociaal plan. Het sociaal plan beschrijft wat van huurders en Wierden en Borgen mag worden verwacht bij sloop, woningverbetering en onderhoud. Na een lange periode van intensieve gesprekken en samen schrijven ligt er een uniek sociaal plan waar de woningcorporatie en de huurdersorganisaties trots op zijn.

Matthieu van Olffen, bestuurder van Wierden en Borgen: "Uniek aan dit sociaal plan is dat we het samen met de huurdersorganisaties vanaf nul hebben geschreven. Wierden en Borgen vernieuwt en verbetert mede door de gaswinning relatief veel woningen. Daarom is voor huurders een actueel en gedragen sociaal plan extra belangrijk. Dat was reden voor ons om dit proces zo grondig en uitgebreid aan te pakken, met veel aandacht voor processtappen en de positie van de huurder. Een helder sociaal plan geeft duidelijkheid voor alle partijen en daar kunnen we hopelijk straks de vruchten van plukken."

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen

Huurdersvereniging De Marne-De Terpen, Huurdersvereniging De Huurder, Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk en Stichting Huurdersplatform Bedum-Ten Boer zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het sociaal plan. De huurdersorganisaties zijn met het schrijven van het sociaal plan ondersteund door de Woonbond. De huurdersorganisaties over het maken van het sociaal plan: “Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Daarbij hebben wij natuurlijk de belangen van de huurders van Wierden en Borgen telkens voor ogen gehouden. Het resultaat: een duidelijk sociaal plan met afspraken over processen en vergoedingen in verschillende situaties, met ruimte voor maatwerk.”

Waarom een sociaal plan?

Aan elke huurwoning moet zo nu en dan wat gebeuren. En elke ingreep in een woning heeft impact op de huurders. Dat geldt zowel bij sloop, als bij woningverbetering en onderhoud. Woningcorporatie Wierden en Borgen en de huurdersorganisaties hebben daarom gezamenlijk een sociaal plan opgesteld dat huurders duidelijkheid geeft over de procedures, de beslissingen en de consequenties van grote en kleine ingrepen. Het doel is duidelijkheid te scheppen over hoe de woningcorporatie en huurder in die verschillende situaties met elkaar omgaan. Wierden en Borgen heeft nu verschillende basisplannen voor situaties waarin sprake is van sloop, woningverbetering en onderhoud met voldoende mogelijkheden voor maatwerk in bijvoorbeeld het aardbevingsgebied of in uitzonderlijke situaties. Onderdeel van het sociaal plan zijn de ‘negen zekerheden voor huurders’, die woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers over sloop en nieuwbouw in het aardbevingsgebied met elkaar hebben afgesproken.

Ondertekening Sociaalplan 0378 071119 0771
Ondertekening Sociaalplan 0378 071119 0775