In het nieuws: ventilatie

In de media en op social media is aandacht besteed aan vocht- en schimmelproblemen bij een aantal huurwoningen in Bedum. Wierden en Borgen biedt de bewoners de mogelijkheid om de klachten op korte termijn te laten verhelpen met een aantal maatregelen in de woning. Op korte termijn ontvangen de bewoners een brief met het aanbod. Ook gaan we bewoners beter informeren over goede ventilatie in de woning.

In Middelstum heeft ook een aantal bewoners klachten gemeld. We doen op dit moment onderzoek naar de klachten en zijn in gesprek met de betreffende bewoners.

In dit dossier zetten we alle informatie voor u op een rij:

Categoriëen

Waardoor worden de klachten in de woningen veroorzaakt?

Uit onderzoekt blijkt dat er verschillende oorzaken zijn voor de klachten met vocht en schimmel:

  • Ontbreken van (voldoende) ventilatie
  • Beperkte isolatie van de woningen

Als bewoners zelf te weinig ventileren in de woning kan dat ook zorgen voor klachten. Bijvoorbeeld als een woning onvoldoende geventileerd wordt na het douchen of koken. Ook als er veel was in de woning hangt te drogen kan dat leiden tot vocht- en schimmelproblemen.

Waarom heeft het zo lang geduurd voor er iets gedaan is?

Wierden en Borgen heeft direct toen de eerste klachten binnenkwamen over vocht en schimmel onderzoek gedaan naar de oorzaken. Dat onderzoek heeft enige tijd in beslag genomen. In eerste instantie wilden we de werkzaamheden graag combineren met de versterking van de woningen (door de NCG). Op die manier wilden we voorkomen dat bewoners twee keer overlast hebben van de werkzaamheden. Het is echter nog steeds niet duidelijk wanneer de woningen door de NCG geinspecteerd en eventueel versterkt gaan worden. Daarom heeft Wierden en Borgen besloten om - vooruitlopend op de versterkingsoperatie - maatregelen te treffen om de klachten te verhelpen.

Wat doet Wierden en Borgen om de klachten op te lossen?

Wierden en Borgen heeft alle klachten geinventariseerd en onderzoek uitgevoerd in de betreffende woningen. Op basis daarvan is een aanpak per straat gemaakt. Deze wordt met de bewoners gedeeld. 

Bewoners kunnen zelf aangeven of ze de maatregelen willen laten uitvoeren.

Individuele klachten over vocht of schimmel worden altijd rechtstreeks in behandeling genomen via een reparatieverzoek. Een opzichter van Wierden en Borgen gaat dan bij de bewoner langs om de klachten te bespreken en een oplossing te zoeken vooir het probleem.

Zijn de bewoners geïnformeerd?

De bewoners zijn rond de zomer geinformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. De bewoners hebben inmiddels een brief ontvangen, met daarin de toezegging dat ze binnen drie weken geinformeerd worden over het plan van aanpak. 

In overleg met Huurdersplatform Bedum - Ten Boer is besloten om een bewonerscommissie op te richten. Deze bewonerscommissie vertegenwoordigt de bewoners bij het overleg met Wierden en Borgen en denkt mee over de werkwijze. Ook het Huurdersplatform Bedum - Ten Boer is nauw betrokken bij de anapak.