Aanvragen voor huurverlaging of huurbevriezing

De Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes hebben een Sociaal Huurakkoord gesloten met daarin afspraken over huurverlaging en -bevriezing. Naar aanleiding hiervan komen bij ons verzoeken binnen voor huurverlaging of huurbevriezing. In dit bericht vertellen we hoe we hiermee omgaan.

Hoe zit het met de landelijke afspraken over huurverlaging en huurbevriezing?

De Woonbond en de vereniging van woningcorporaties Aedes hebben een Sociaal Huurakkoord gesloten. In dat akkoord staan afspraken over huurverlaging en -bevriezing voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur. Voor een aantal afspraken uit het Sociaal Huurakkoord is een wetswijziging nodig. Dat geldt ook voor de regeling voor tijdelijke huurbevriezing of huurverlaging. Deze regeling kan ingaan op het moment dat de wet is aangepast.

Woonbond en Aedes hebben in januari 2019 de minister schriftelijk gevraagd de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord zo snel mogelijk in wet- en regelgeving te verankeren. Dat is echter niet mogelijk voor 1 mei 2019, antwoordde minister Ollongren. Het akkoord gaat dus formeel in vanaf 2020. En het is nog niet zeker of de minister alle afspraken uit het akkoord overneemt.

Het Sociaal Huurakkoord en de huidige wettelijke mogelijkheden

In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er een mogelijkheid komt om op verzoek van u als huurder de huur te bevriezen of te verlagen. In principe geldt dat voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, kunnen huurders het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen.

Tijdelijke huurbevriezing of -verlaging is echter nu wettelijk nog niet mogelijk. Het is toegestaan de huur te bevriezen of te verlagen, maar dat kan dan niet op een later tijdstip weer worden gewijzigd (bijvoorbeeld als het inkomen is toegenomen en het recht op huurbevriezing of -verlaging is vervallen).

Wat doen we met verzoeken om huurverlaging of huurbevriezing?

De verzoeken om huurverlaging of huurbevriezing nemen wij in ontvangst, maar nog niet in behandeling. We nemen de verzoeken pas in behandeling als de regeling voor tijdelijke huurbevriezing of – verlaging in de wet is vastgelegd.

Overzicht