Bewonersonderzoek versterkingsprojecten gestart

Op dinsdag 25 juni ontvangt een deel van onze huurders van de versterkingsprojecten in Loppersum, Middelstum, Garrelsweer en Wirdum een vragenlijst van onderzoeksbureau Ennëus. Ennëus heeft van ons opdracht gekregen om een tevredenheidsonderzoek te doen onder de huurders van de woningen uit de versterkingsprojecten. We willen namelijk graag weten hoe de huurders het versterkingstraject van hun woning hebben ervaren. Ook willen we weten hoe zij het wonen in een aardbevingsbestendige en energiezuinige woning ervaren. In oktober informeren we de huurders over de uitkomsten van het onderzoek. Wij hopen op een zo groot mogelijke respons en zijn erg benieuwd naar de ervaringen.

Twee vragenlijsten
Huurders krijgen op twee momenten een vragenlijst. De eerste vragenlijst gaat over het versterkingsproject. Dit onderzoek wordt minimaal drie maanden na oplevering uitgevoerd. De tweede vragenlijst gaat over de woonervaringen. Dit wordt ongeveer een jaar na oplevering uitgevoerd, zodat de huurders alle seizoenen hebben meegemaakt in de woning. Huurders kunnen de vragenlijst schriftelijk of online invullen. Voor beide opties geldt dat deelname anoniem is.

Samenwerking woningcorporaties en huurdersverenigingen
Het versterkingsproject was onderdeel van het project H3V: Herstellen, Versterken, Verduurzamen en Verbeteren. Het onderzoek voeren we uit in samenwerking met de woningcorporatie Woongroep Marenland, Groninger Huis en De Delthe. Ook hun huurders ontvangen de vragenlijst. De vier huurdersorganisaties; De Huurder, Huurdersvereniging De Maren, Huurders Adviesgroep Groninger Huis (HAG) en Huurdersorganisatie De Delthe, zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het onderzoek.

Overzicht