Gratis energiecoach via 'MijnEnergievoordeel'

Met hulp van een deskundige energiecoach van 'MijnEnergievoordeel' kunnen huishoudens uit de gemeenten Appingedam, Eemsmond en Winsum vier maanden lang actief aan de slag om in hun huis zo veel mogelijk energie te besparen.

Meld u zich aan? Dan krijgt u direct bruikbaar advies en wordt u van maart 2018 tot en met juni 2018 begeleid om tenminste 10 procent te besparen op de energielasten.

Bewustwording en gedrag staan in dit project centraal. Met als doel om ook na deze periode de energielasten structureel omlaag te brengen. Zo draagt MijnEnergievoordeel op eenvoudige wijze bij aan een sociale energietransitie: meer leefgeld voor huishoudens, minder energiearmoede, een duurzamer woon- en leefomgeving en versterking van de lokale en regionale economie.

Belangrijke succesfactor van 'MijnEnergievoordeel' is de inzet van energiecoaches uit de buurt. Zij leggen in totaal tweemaal een huisbezoek af bij deelnemende huishoudens. De energiecoach gaat met de mensen thuis in gesprek over hun energiegebruik en maakt hen bewust van hun energiegedrag. Aan de hand van een checklist geeft de energiecoach een advies op maat. Ter plekke krijgen huishoudens een overzichtelijk en persoonlijk besparingsadvies.

Na het eerste bezoek wordt een tweede afspraak ingepland. Tijdens het tweede bezoek worden de resultaten en de voortgang samen doorgenomen. Voor elk afgegeven energieadvies en opvolgingsbezoek ontvangt de energiecoach een vergoeding voor de lokale energiecoöperatie waaraan hij of zij verbonden is. Zo steunt MijnEnergievoordeel het waardevolle werk van de lokale coöperaties.

MijnEnergievoordeel wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Groningen, Enpuls (Enexis Groep), gemeenten Appingedam, Eemsmond en Winsum, Hanzehogeschool Groningen, Energieloket Groningen, Groninger Energiekoepel (GrEK), lokale energiecoöperaties en sociale partners. MijnEnergievoordeel wordt als proefproject aangeboden en biedt daarom ruimte om te onderzoeken hoe effectief de aanpak is. Met de leerervaring kan de aanpak worden geoptimaliseerd en doorontwikkeld.

Volgens 'MijnEnergievoordeel' kan het advies een huishouden al gauw 160 euro opleveren. Wilt u meedoen en woont u in de gemeente Appingedam, Eemsmond of Winsum? Dan kunt u zich aanmelden via de website.

Overzicht