Huurverhoging voor investering in woonkwaliteit

Op 1 juli 2019 voeren we de jaarlijkse huurverhoging door. Onze huurders ontvangen daarover deze week een brief. De huur verhogen we gemiddeld met 2,6%. In dit artikel lichten we toe waarom we de huur verhogen. Ook geven we aan hoe we de huurverhoging per woning hebben bepaald.

Waarom verhogen we de huur?
De huurverhoging is nodig om te kunnen investeren in onze woningen. Over 15 jaar willen we dat al onze woningen veiliger, kwalitatief beter en duurzamer zijn dan nu. De afgelopen jaren heeft de verbetering van een deel van onze woningen vertraging opgelopen. Dit komt door de fusie met Steelande en de aardbevingsproblematiek. De komende vijf jaar maken we daarom een flinke inhaalslag in het verbeteren van de bestaande woningen. Om deze inhaalslag te kunnen maken, stijgt de huur gemiddeld 2,6%. Dit is gebaseerd op 1,6% inflatie plus 1% om extra te kunnen investeren.

Betaalbaarheid blijft uitgangspunt
De betaalbaarheid van de woningen is en blijft voor ons belangrijk. We willen dat 90% van onze woningen betaalbaar is voor huurders met de laagste inkomens. We verdelen de verhoging daarom zo, dat de effecten op de betaalbaarheid voor de huurder zo klein mogelijk zijn. Dit betekent ook dat het verhogingspercentage van de huur voor elke huurder anders is.

Bepaling van huurverhoging
De huurverhoging bepalen we aan de hand van:

  • de kwaliteit van de woning,
  • de huurtoeslaggrenzen,
  • plannen voor sloop, onderhoud en renovatie.

Het kan zijn dat bewoners van hetzelfde type woning elk een andere huur betalen. Dit willen we zoveel mogelijk gelijk trekken. Dit kan niet in één keer, maar we doen dit in kleine stapjes. We houden er daarbij rekening mee dat iedereen die nu huurtoeslag ontvangt, dit ook na de huurverhoging blijft ontvangen. En mensen die nu volledige huurtoeslag ontvangen behouden dit.* Als laatste zijn er ook woningen waarvoor concrete plannen zijn voor sloop, renovatie of groot onderhoud. Deze woningen krijgen dit jaar geen huurverhoging.

*tenzij de huurtoeslag wijzigt als gevolg van de financiële situatie van de huurder.

Overzicht