Prestatieafspraken voor 2019 met gemeenten en huurders ondertekend

Wierden en Borgen heeft met alle gemeenten en huurdersorganisaties in haar werkgebied prestatieafspraken voor 2019 gemaakt en ondertekend. Het gaat om de gemeenten Ten Boer, Loppersum en (toekomstig) het Hogeland (Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond) en Groningen. De afspraken zijn gebaseerd op de woonvisies van de gemeenten en maken duidelijk wat er in 2019 met prioriteit op de agenda staat.

De prestatieafspraken gaan voor de verschillende gemeenten onder meer over voldoende beschikbare en betaalbare huurwoningen, woningen voor verschillende doelgroepen (gezinnen, ouderen, starters, bijzondere doelgroepen), veilig wonen, verduurzaming en leefbaarheid.

In Ten Boer gaan de belangrijkste nieuwe afspraken over het vormgeven van de nieuwe lokale samenwerking. Ook wordt daar gewerkt aan een gezamenlijk aanbiedingssysteem voor alle sociale huurwoningen in de nieuwe gemeente Groningen. Die gemeente doet het komende jaar een grootschalig woonbehoeftenonderzoek, wat als input zal dienen voor de nieuwe woonvisie.

Bij de prestatieafspraken in Loppersum ligt de focus duidelijk op de uitvoering, wat begrijpelijk is gezien de versterkingsopgave in Loppersum. Voor het Hogeland worden in 2019 de woonlasten van verschillende doelgroepen nader in beeld gebracht. Daarbij kijken we naar mogelijkheden om de woonlasten te verbeteren voor huishoudens die moeite hebben om rond te komen.

Dieper de inhoud in? Download dan de prestatieafspraken:

Prestatieafspraken in Loppersum:

 

Prestatieafspraken in Ten Boer:

 

Overzicht