Reactie op actie huurverlaging van de Woonbond


Recent publiceerden verschillende media artikelen waarin de Woonbond zegt dat corporaties winst maken op sociale huurwoningen. We leggen graag uit waarom dit standpunt van de Woonbond niet klopt en hoe wij ons geld verantwoord besteden.

Wij zijn een maatschappelijke organisatie

Wierden en Borgen is een maatschappelijke organisatie zonder winstdoelstelling. Dat betekent dat we de (huur)inkomsten besteden aan goed en duurzaam onderhoud en de bouw van nieuwe en betaalbare woningen voor onze huurders.

We staan voor betaalbaar wonen

We vinden dat ieder mens een goede en betaalbare woning verdient. Daar houden rekening mee we in ons huurbeleid. We houden de huurprijzen zo laag mogelijk en zorgen ervoor dat mensen zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen. Als bijvoorbeeld bij het toewijzen van een woning blijkt dat de huur te hoog is in relatie tot het inkomen, verlagen we de huur. Dat noemen we ‘aftoppen’.

Ook met de jaarlijkse huurverhoging gaan we verantwoord om. We voeren, zoals dat heet, een gematigd huurbeleid. Op 1 juli 2017 bijvoorbeeld zijn de huren aangepast met de inflatie (0,3%). De overheid geeft corporaties de mogelijkheid om hogere percentages toe te passen, maar dat doen we niet.

We investeren in duurzaamheid

We investeren de komende jaren ook veel geld in het duurzaam maken van onze woningen. Vaak doen we dat door grootschalig onderhoud uit te voeren en energiebesparende maatregelen aan te brengen in de woning, zoals dak- en spouwmuurisolatie. Maar in sommige gevallen betekent het ook dat we oude woningen slopen en nieuwe, energiezuinige en betaalbare woningen terugbouwen. Ook in het aardbevingsgebied ligt een grote opgave waar we de komende jaren veel geld in investeren.

Belastingen en heffingen

Tenslotte moeten we als corporatie belasting betalen, zoals de verhuurdersheffing, onroerende zaakbelasting en vennootschapsbelasting. Elk jaar gaat dat om grote bedragen. Dat geld kunnen we dus niet besteden aan nieuwbouw, energiezuiniger maken van woningen of het verlagen van de huur.

Verantwoorde keuzes

Als maatschappelijke organisatie hebben we dus veel financiële verplichtingen. Daarbij maken we keuzes die zoveel mogelijk in het belang zijn van onze huurders. Een huurverlaging, zoals de Woonbond aangeeft, is daarom niet aan de orde. We kunnen namelijk niet alles tegelijk: meer bouwen, meer woningen energiezuinig maken en de huren verlagen. We gaan de komende periode met de huurdersorganisaties om tafel om hierin samen de beste balans te vinden.

Overzicht