Tijdelijke maatregel in Groningse woonruimteverdeling: Meer ruimte voor gezinnen

Vanaf 1 juli tot 31 december 2019 komen éénpersoonshuishoudens in de (voormalig) gemeente Groningen niet in aanmerking voor ruime gezinswoningen. Dit zijn woningen met een woonoppervlakte vanaf 70m2 en met 3 of meer slaapkamers. De Groningse woningcorporaties (Lefier, Nijestee, Wierden en Borgen, Huismeesters, en Patrimonium) voeren deze maatregel in opdracht van de gemeente Groningen een half jaar in om meer ruimte te creëren voor gezinnen.

Waarom deze maatregel?
In de gemeente Groningen vinden vooral woningzoekende gezinnen zonder urgentie niet snel een geschikte woning. En 25% van de vrijkomende gezinswoningen worden toegewezen aan éénpersoonshuishoudens die veel inschrijfpunten hebben opgespaard. Corporaties en gemeente vinden dit een onwenselijke ontwikkeling en hebben in de prestatieafspraken vastgelegd om te zorgen voor meer doorstroming en een maximum wachttijd van 2 jaar, voor alle woningzoekenden. Omdat gezinnen de meeste moeite en wachttijd hebben bij het vinden van een geschikte woning, richt deze maatregel zich op het creëren van meer ruimte voor gezinnen in de stad. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven tot uitvoering van het experiment. De huidige huisvestingsverordening geeft hier de ruimte voor.

Uitzonderingen
Voor eenpersoonshuishoudens met een wijkvernieuwingsurgentie geldt een uitzondering. Omdat deze mensen op korte termijn moeten verhuizen, mogen zij op alle soorten huurwoningen blijven reageren. En ook zwangere vrouwen worden niet beschouwd als eenpersoonshuishouden en blijven in aanmerking komen voor gezinswoningen.

Maatregel voor een half jaar
De maatregel is een half jaar van kracht om te ontdekken of dit zorgt voor meer doorstroming en kortere wachttijden voor gezinnen. Gedurende deze periode gaan de betrokken corporaties de ervaringen van woningzoekenden monitoren en vinden er tussentijdse evaluaties plaats. De uitkomst van de evaluatie biedt belangrijke input voor het vaststellen van een nieuwe huisvestingsverordening.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Gemeente Groningen en Groningse woningcorporaties.

Overzicht