Versnelde vervanging ketels Agpo Ferroli

Sinds dit voorjaar zijn de ketels van Agpo Ferroli onderwerp van gesprek. De ketels van deze leverancier zijn bij geen of slecht onderhoud namelijk brandgevaarlijk. Wierden en Borgen heeft daarom besloten de ketels versneld te vervangen.

Bij geen of slecht onderhoud kan de warmtewisselaar zo vervuild raken dat deze oververhit raakt en de ketel inwendig in brand vliegt. Bij ketels met een kijkglaasje bestaat dan de mogelijkheid dat de vlam via het kijkglaasje naar buiten slaat. Als de ketel goed onderhouden is, en de wisselaar schoongemaakt is bij het reguliere onderhoud, is de kans dat de ketel oververhit raakt heel klein.

Ketels van Agpo Ferroli bij Wierden en Borgen

Ook in huizen van Wierden en Borgen zijn ketels van Agpo Ferroli geïnstalleerd. In het gebied Hoogkerk gaat het om 330 ketels. Huishoudens met ketels waarvan niet duidelijk was óf en wanneer het onderhoud was uitgevoerd, zijn actief benaderd voor een onderhoudsbeurt. In juni 2019 waren er nog 9 adressen niet bezocht. Deze mensen waren niet te bereiken en/of reageerden niet op de brieven.

Bij de noodzakelijke onderhoudsbeurten is er meteen een voorzorgsmaatregel genomen die het brandgevaar tegengaat. Er is een metalen plaatje gemonteerd voor het kijkglaasje. Zo kan de vlam niet naar buiten slaan.

Versnelde vervanging van alle ketels

Wierden en Borgen en Feenstra hebben in overleg besloten om de ketels versneld te vervangen. Naast het brandgevaar zijn de ketels namelijk ook gevoelig voor interne waterlekkage. Doordat de lekkage pas laat zichtbaar wordt, is de schade vaak al groot en zijn de reparatiekosten hoog. Daarnaast brengt het veel overlast met zich mee voor u huurders.

Wanneer worden de ketels vervangen?

We willen in minder dan drie jaar tijd alle ketels van Agpo Ferroli vervangen. De adressen die geen onderhoudsbeurt hebben gehad, komen als eerste in aanmerking voor vervanging.

Aanvullende eisen tot de ketels worden vervangen

Begin oktober 2019 heeft de NVWA (Nationale Voedsel en Warenautoriteit) een aanvullende eis gesteld aan Ferroli. Zij moeten kosteloos een thermische beveiliging beschikbaar stellen die de CV-ketel meteen uitschakelt als de behuizing van de warmtewisselaar te heet wordt.

Ferroli heeft bij drie sensorenfabrikanten aangeklopt voor hulp bij het ontwikkelen van zo'n thermische beveiliging. Het is nog niet bekend wanneer deze oplossing beschikbaar is. Nadat de beveiliging is ontwikkeld moet deze nog gekeurd worden door een certificerende instelling. Daarna kom de beveiliging op de markt. Zodra daarvan sprake is zal Ferroli daarover actief communiceren naar alle betrokken, zowel naar bezitters van Agpo Ferroli cv-ketels als naar installatie- en onderhoudsbedrijven.

Overzicht