Versterkingspilot stopt, woningen nog wel verduurzamen en verbeteren

De versterkingspilot Herstellen, Versterken, Verduurzamen en Verbeteren (H3V) uit 2015 stopt. De pilot was een overeenkomst tussen acht woningcorporaties in het aardbevingsgebied en NAM voor het versterken, verduurzamen en verbeteren van 1650 huurwoningen. Ruim 600 woningen zijn de afgelopen jaren vanuit deze samenwerking versterkt en verduurzaamd. Sinds de start van de pilot is er veel veranderd in het versterkingsdossier. Dit heeft tot gevolg dat de versterkingspilot stopt.

Wat betekent dit voor onze huurders?
Voor 261 huurders van Wierden en Borgen in Uithuizermeeden, Garmerwolde, Ten Boer, Roodeschool, Onderdendam en Bedum betekent dit dat hun woning op dit moment niet versterkt hoeft te worden. Deze woningen hebben volgens het HRA-model geen risicoprofiel. Wel vindt jaarlijks een herberekening plaats van het hra-model. Daardoor is er een kleine kans dat een woning uit deze groep dan alsnog een risicoprofiel krijgt. In dat geval wordt de woning onderdeel van de versterkingsaanpak van de overheid.

Niet versterken, wel verduurzamen en verbeteren
Aan het verduurzamen en verbeteren van de woningen leveren de corporaties en NAM nog steeds een bijdrage. Per type woning en woonomgeving moet bekeken worden wat nodig is en wat de mogelijkheden zijn. Afgesproken is dat de woningen binnen vijf jaar zijn verduurzaamd en verbeterd. Huurdersorganisaties en bewoners worden hierbij betrokken en zijn deze week door Wierden en Borgen hierover geïnformeerd.

Meer informatie vind je in het persbericht van de gezamenlijke woningcorporaties.

 

Overzicht