Wierden en Borgen kiest Feenstra voor co-making

De focus verleggen van kosten naar kwaliteit. Dat is waar het in de kern om draait bij co-making. Woningcorporatie Wierden en Borgen en installatiebedrijf Feenstra gaan het onderhoud van de technische installaties in ruim 5.000 huurwoningen vanaf 1 juli 2017 op deze nieuwe manier organiseren. Afgelopen dinsdag zetten de beide directeuren hun handtekening onder het contract.

Meer service voor huurders

Vanaf 1 juli 2017 gaat installatiebedrijf Feenstra het onderhoud verzorgen van de technische installaties in ongeveer 5.000 woningen van Wierden en Borgen. Het gaat om het onderhoud van cv-ketels, mechanische ventilatiesystemen en warmtepompen. De huurder krijgt meer afstemmingsvrijheid in het onderhoudsproces en betere service. Want klanttevredenheid is, naast veiligheid en duurzaamheid, een belangrijk onderdeel in de afspraken tussen Wierden en Borgen en Feenstra.

Selectietraject

Alle installatiebedrijven uit de regio waren via een advertentie in de krant en in een vakblad uitgenodigd om zich aan te melden. Voor de eerste selectie meldden zich vier bedrijven aan, waarvan er uiteindelijk twee overbleven. Tijdens de persoonlijke interviews scoorde Feenstra als beste. Hun presentatie sloot het beste aan bij het ingeleverde plan van aanpak, de winst- en risicoanalyse, missie en visie en het ondernemingsplan van Wierden en Borgen. Er is daarbij niet alleen naar de kosten gekeken, maar ook naar de manier waarop het installatiebedrijf de juiste kwaliteit levert voor de huurders van Wierden en Borgen. Die kwaliteit wordt beoordeeld aan de hand van vijf prestatie-indicatoren: klanttevredenheid, teamperformance, veiligheid, duurzaamheid en verlaging van kosten.

Verdelen van de winst; besparen op de kosten

Een bijzonder aspect van co-making is dat er vooraf afspraken zijn gemaakt over de verdeling van de winst. Voor Wierden en Borgen bestaat het voordeel uit een aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van een traditionele samenwerking. Voor Feenstra hangt de winst af van de score van de prestatie-indicatoren. Op die manier wordt het installatiebedrijf gestimuleerd om goede kwaliteit te leveren aan de huurders van Wierden en Borgen.
Bewoners geïnformeerd
Alle bewoners die vanaf 1 juli gebruik gaan maken van de dienstverlening van Feenstra hebben inmiddels een brief met een brochure ontvangen. De overige woningen van Wierden en Borgen (in de gemeente Groningen) volgen aan het einde van 2017. Het contract met de bestaande leverancier loopt daar namelijk nog  tot einde van dit jaar door.


In de toekomst meer co-making

Het contract met Feenstra is voor ons de eerste stap in een nieuwe manier van samenwerken met leveranciers, ook wel co-making genoemd. Het is de bedoeling dat deze manier van werken in de toekomst ook op andere terreinen wordt toegepast, bijvoorbeeld bij het onderhoud van gevels. Want het leidt tot betere service voor onze huurders en we besparen kosten.
Overzicht