Wierden en Borgen pakt vocht en schimmel aan

Bewoners van een aantal huurwoningen in Bedum hebben klachten over vocht en schimmel in hun woning. Ook de media en de politiek hebben aandacht besteed aan deze klachten. Woningcorporatie Wierden en Borgen heeft alle klachten in behandeling genomen. Een gespecialiseerd bureau heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de vocht- en schimmelproblemen. Het blijkt dat de problemen mede ontstaan door de beperkte isolatie van de woningen en het ontbreken van voldoende ventilatiemogelijkheden. Wierden en Borgen gaat op korte termijn werkzaamheden uitvoeren in de woningen om de klachten te verhelpen. 

Plan van aanpak is klaar

Er ligt inmiddels een plan van aanpak, waarin per straat een aantal werkzaamheden worden voorgesteld. Bewoners krijgen het aanbod om werkzaamheden uit te laten uitvoeren. Binnenkort ontvangen de bewoners een brief met het voorstel.

Bewonerscommissie betrokken

In overleg met het Huurdersplatform Bedum - Ten Boer zijn bewoners inmiddels uitgenodigd om zich aan te melden voor een bewonerscommissie. Deze bewonerscommissie mag meedenken over de aanpak en de planning van de werkzaamheden.

Werkzaamheden zijn gestart

De eerste individuele meldingen zijn inmiddels verholpen. Binnenkort wordt gestart met een aanpak per straat. Zodra de bewoners hebben aangeven of ze gebruik maken van het aanbod gaan de werkzaamheden van start. Bewoners ontvangen vooraf informatie over de duur van de werkzaamheden. Wierden en Borgen gaat bewoners na afronding van de werkzaamheden ook voorlichten over manieren om zelf vocht- en schimmelproblemen te voorkomen, bijvoorbeeld door goed te ventileren.

Overzicht