Uw mening is belangrijk

We willen graag weten of u tevreden over ons bent. Bijvoorbeeld hoe u het contact met onze medewerkers ervaart. En of u tevreden bent over de manier waarop wij onze woningen aanbieden en onderhouden. Vanaf maandag 15 mei vragen we uw mening in een onderzoek naar de klanttevredenheid. Het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties (KWH) doet dit onderzoek voor ons. 

U ontvangt een uitnodiging

Bent u huurder bij Wierden en Borgen of staat u ingeschreven als woningzoekende? Dan ontvangt u misschien een uitnodiging per e-mail om een vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. U mag de vragenlijst anoniem invullen.

Of u wordt gebeld

Onderzoeksbureau Desan voert namens KWH ook een telefonisch onderzoek uit . Het kan dus zijn dat u gebeld wordt door een medewerker van Desan, die namens Wierden en Borgen vraagt of u enkele vragen wilt beantwoorden. 

Over het onderzoek

Het onderzoek van KWH vindt plaats in heel 2017. De uitkomsten van  het onderzoek gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. Informatie over het keurmerk en over KWH vindt u op www.kwh.nl.


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met ons Woonpunt. Of bekijk de veelgestelde vragen. Deze hebben we voor u op een rijtje gezet.