Visitatie

Elke vier jaar laten we onze woningcorporatie visiteren. Dat is vastgelegd in de Aedescode. De visitatie geeft inzicht in de prestaties van onze organisatie.

Wierden en Borgen presteert goed bij visitatie

Wierden en Borgen heeft begin dit jaar een visitatie laten uitvoeren naar de prestaties van de woningcorporatie tussen 2011 en 2015. Een onafhankelijke commissie heeft daarbij onder meer de mening gevraagd van zes gemeenten, drie huurdersorganisaties, verschillende zorgpartijen en de ondernemingsraad. Het oordeel is inmiddels bekend: de woningcorporatie krijgt van haar belanghebbenden bijvoorbeeld een 7,1 op de geleverde prestaties. Een mooi cijfer waar de woningcorporatie erg trots op is: in het bijzonder omdat de landelijke normering is aangepast en de beoordeling daardoor strenger is geworden. De visitatie is uitgevoerd door onderzoeksbureau Raeflex.

Pragmatisch, open houding en betrokken

De visitatiecommissie oordeelt dat Wierden en Borgen een pragmatische corporatie is. We doen wat nodig is en we doen dat consistent. Onze aanpak is gedegen en we worden als een waardevolle, betrouwbare partner gezien door onze belanghouders. Ook de houding van Wierden en Borgen is in de afgelopen jaren opener geworden, een ontwikkeling die volgens de commissie in de komende jaren verder doorgezet moet worden.

Verbeterpunten

Het visitatierapport benoemt ook verbeterpunten. Zo adviseert de commissie om de opgaven voor de langere termijn beter in kaart te brengen en vooral door te gaan met de ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet.

Verbeteracties in gang gezet

Wierden en Borgen heeft de eerste suggesties van de visitatiecommissie al overgenomen. Zo is er een nieuw ondernemingsplan ontwikkeld: ‘Samen betekenen we meer’. Daarbij is nadrukkelijk de mening van de belanghebbenden gevraagd. Ook bij andere beleidsmatige ontwikkelingen gaan we nog meer onze maatschappelijke gesprekspartners betrekken. Hetzelfde geldt voor onze strategische opgaven en ambities, die inmiddels worden uitgewerkt en geconcretiseerd.