Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen. In het jaarverslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over haar werkzaamheden.

Belangrijke documenten:

 • het reglement van de Raad van Commissarissen. Hierin vindt u informatie over taken, werkzaamheden, profiel, samenstelling en afhankelijkheid;

Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:

 • Bijlage A: de profielschets RvC van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden;
 • Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RvC;
 • Bijlage C: de profielschets van de omvang en samenstelling van het Bestuur en zijn leden;
 • Bijlage D: het reglement voor de auditcommissie;
 • Bijlage E: het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie;

 

Samenstelling Raad van Commissarissen

 • de heer E. Wiersma, voorzitter
 • de heer J. Vaneman, vice-voorzitter
 • mevrouw M. Berghuis, lid
 • mevrouw M. Hilbolling, lid
 • de heer J. Poorta, lid

Directie/ bestuur

 • de heer R.T. Kramer, algemeen directeur