Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf personen. In het jaarverslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over haar werkzaamheden.

Belangrijke documenten:

 • het reglement van de Raad van Commissarissen. Hierin vindt u informatie over taken, werkzaamheden, profiel, samenstelling en afhankelijkheid;

Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:

 • Bijlage A: de profielschets RvC van de omvang en samenstelling van de RvC en zijn leden;
 • Bijlage B: het rooster van aftreden van de leden van de RvC;
 • Bijlage C: de profielschets van de omvang en samenstelling van het Bestuur en zijn leden;
 • Bijlage D: het reglement voor de auditcommissie;
 • Bijlage E: het reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie;

 

Samenstelling Raad van Commissarissen

 • De heer K. Parie, voorzitter

 • De heer F. Haven, vice-voorzitter

 • Mevrouw M. Berghuis, lid

 • Mevrouw M. Hilbolling, lid

 • Mevrouw M.P. Sulter-Zeinstra, lid

Directie / Bestuur

 • De heer P.A.C.T. van Heeswijk