Huurdersorganisaties

De huurdersorganisaties geven gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die voor onze huurders van belang zijn. Bij Wierden en Borgen zijn vier huurdersorganisaties actief:

Huurdersvereniging 'De Huurder' behartigt de belangen van de huurders in de gemeente Loppersum en Eemsmond.