Bedum: Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt

Wierden en Borgen is bezig met de toekomstplannen voor de Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt. We doen dit samen met het Huurdersplatform en de gemeente Het Hogeland. Voor alle straten hebben we inmiddels een voorlopig plan. Samen met alle huurders en de gemeente willen we de plannen in 2019 verder uitwerken.

Wierden en Borgen heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de technische staat van de woningen in de Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt in Bedum. Daarnaast is gekeken naar de van invloed zijnde ontwikkelingen, zoals krimp, vergrijzing, duurzaamheid en de aardbevingsproblematiek. Aanvullend zijn diverse gesprekken gevoerd met huurders, het Huurdersplatform en gemeente Het Hogeland.

Voorlopige scenario’s

Op basis van alle onderzoeken en gesprekken komen we tot drie verschillende scenario’s voor de woningen: sloop/nieuwbouw, renovatie of regulier onderhoud. Voor alle straten is een voorlopig plan geschetst voor de aanpak. In deze voorlopige plannen wordt rekening gehouden met de sloop en nieuwbouw van honderd woningen. Nog eens ruim zeventig woningen zouden met een renovatie weer toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Samen met huurders en gemeente Het Hogeland gaan we de scenario’s in 2019 verder uitwerken en zo nodig bijstellen. Ook wordt een woonwensenonderzoek onder de huurders van de woningen in deze buurten gehouden.

Details

Aanbod
Projecten
Type
Overig
Status
In voorbereiding
Plaats
Bedum
Start werkzaamheden
2020
Opleverdatum
2024
Aantal eenheden
200
Type woning
System.String[]