Alle projecten Ten Post

Header afbeelding

Wierden en Borgen heeft 61 huurwoningen in Ten Post. Een deel daarvan hebben we de afgelopen periode aardbevingsbestendig gebouwd. Een ander deel hebben we aardbevingsbestendig gemaakt door versterking. Uiteindelijk moet elke woning in Ten Post aardbevingsbestendig worden en daarom pakken wij alle woningen in Ten Post aan. Dit heeft veel impact op de bewoners. We werken de plannen voor de vernieuwing en verbetering van woningen stap voor stap uit, in nauw overleg met de bewoners.

 

Project in het kort

  • Versterking en sloop-nieuwbouw
  • 53 woningen
  • Johan Rengersstraat, Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat

Voortgang

  • In uitvoering
  • Fase 2 afgerond. Fase 3 in uitvoering.
  • Gereed 2023
Foto

Contactpersoon

Vragen? Stel ze gerust.

Irene de Vries
Woonconsulent

woonpunt@wierdenenborgen.nl

Dit doen we in Ten Post

Ten Post 09 09 2

Fase 2: Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven

Opgeleverd 2021

Recente updates

vrijdag 23 december 2022

Oplevering!

Op donderdag 1 december hebben wij de nieuwe woningen opgeleverd aan de nieuwe bewoners. De woningen werden via WoningNet Groningen aangeboden. De laatste toewijzingen worden nog gedaan. 

Met de oplevering van Fase 3 sluiten wij onze projecten in Ten Post af. 

woensdag 10 augustus 2022

Vakantie update

De bouw van de 18 nieuwbouwwoningen in Ten Post gaat voorspoedig. Voor de bouwvak heeft de aannemer Jorritsma alle kappen van de woningen geplaatst. Hierna zijn de steigers gedemonteerd. Als laatste voor de vakantie zijn de kozijnen geplaatst. Momenteel is het bouwvak en ligt de bouw voor een aantal weken stil. Na de bouwvak zullen de huisaansluitingen gedaan worden. Hiermee loopt de bouw volgens planning.

donderdag 5 mei 2022

Start bouw

De bouw is alweer in volle gang! Momenteel wordt er gewerkt aan de fundering en riolering. Vervolgens worden de begane grond vloeren gelegd. Halverwege mei komen de eerste gevelsteigers. Die zijn nodig om de woningen verder op te bouwen. Eind mei wordt de eerste verdiepingsvloer gestort. 

dinsdag 8 februari 2022

Informatiebrief Jorritsma werkzaamheden Ten Post

Brief aankondiging sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden Ten Post

Hieronder leest u de brief die Jorritsma Bouw rondstuurde.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Inmiddels zijn wij, in opdracht van Woningstichting Wierden en Borgen, gestart met de sloop van 22 woningen aan de Johan Rengersstraat en de Oldenhuisstraat in Ten Post. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie aangaande uw woonomgeving.

 

Komende sloop werkzaamheden

Vanaf week 2 zijn wij gestart met de asbestsanering van de sloopwoningen, dit zal in week 4 afgerond worden. Vanaf week 3 t/m week 5  worden de woningen aan de binnenzijde geheel gestript.

Installatiebedrijf VSH zal vanaf week 3 starten met het rooien van de huisaansluitingen welke in week 5 zal worden afgerond. Achtereenvolgens start de totale sloop van de woningen in week 6 en dit zal naar schatting 7 weken gaan duren.

Na de afronding van de sloopwerkzaamheden starten we in week 12 met het ontgraven van bouwputten en brengen we de zandlaag aan. Deze zandlaag wordt aangevoerd per vrachtwagen.

Per week 14 zullen de boorpalen worden  aangebracht en ook middels vrachtverkeer naar de bouwplaats worden vervoerd evenals de aanvoer van beton.

Aansluitend wordt er gestart met de opbouw van de 18 nieuwe woningen. In principe zijn onze werktijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Het kan voor komen dat de toelevering middels vrachtverkeer al om 06.30 uur plaatsvindt.

 

Bereikbaarheid en Communicatie

Bouwen doen wij veilig. Om de veiligheid van voorbijgangers en de omgeving te waarborgen, is er een aanvoer route gemaakt, zie bijlage.

We zijn er bewust van het feit dat een dergelijk project voor u als bewoner veel impact kan hebben. Daarom houden wij u op de hoogte met behulp van een nieuwsbrief. Mochten er verder nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar communicatie@jorritsmabouw.nl

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met onze uitvoerder Jan Willem de Bruin. Hij is telefonisch te bereiken op 0515 578200.

 

Namens het projectteam

Jorritsma Bouw BV

 

 

 

woensdag 15 september 2021

Natuurvrij maken woningen fase 3

Natuurvrij maken

De woningen aan de even kant van de Oldenhuisstraat en aan de oneven kant van de Johan Rengersstraat worden de komende weken natuurvrij gemaakt. Vanaf 22 september tot 2 oktober komt Bouwbedrijf Doornbos uit Roodeschool in de straat om deze werkzaamheden uit te voeren.

Dit betekent dat gaten en kieren in de woning gedicht worden. Dit is nodig zodat er zich geen diertjes kunnen vestigen en de woningen gesloopt kunnen worden. U hoeft hier als bewoner niet voor thuis te blijven, de werkzaamheden zijn aan de buitenkant van de woning.  

 

vrijdag 9 juli 2021

Bieproatmarkt Ten Post

Donderdagavond 8 juli stond Wierden en Borgen op de Bieproatmarkt bij het Dorpshuis ’t Holt in Ten Post. Bewoners konden hier met verschillende partijen in gesprek over de laatste ontwikkelingen in Ten Post, eem bieproaten dus. De gemeente Groningen had het goed verzorgd met een hapje en een drankje en tussen de buien door was er een goede opkomst.

woensdag 5 mei 2021

De plannen voor de nieuwbouw van de Oldenhuisstraat even en Johan Rengersstraat oneven zijn bekend!

Nadat de nieuwe bewoners van de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde hun intrek hebben genomen in de nieuwe woning, starten we met het volgende deelproject in Ten Post. Deze noemen we fase 3. In goed overleg met de bewoners die willen terugkeren en de gemeente zijn wij tot de volgende plannen gekomen.

 


Aan de Oldenhuisstraat komen twee grote eengezinswoningen met drie slaapkamers en een vaste trap naar zolder. Daarnaast bouwt Wierden en Borgen vier kleinere eengezinswoningen met twee slaapkamers op de verdieping.

 


Aan de Johan Rengersstraat komen zes flexibele woningen met een slaapkamer op de begane grond en mogelijkheid tot twee slaapkamers op de verdieping. Daarnaast worden er zes eengezinswoningen gebouwd met twee slaapkamers op de verdieping.

 

Op dit moment zijn we in voorbereiding voor de aannemersselectie. Dit is een procedure waarbij drie aannemers worden gevraagd een plan voor de woningen te presenteren. Naar verwachting is in de zomer van 2021 de aannemer bekend. September tot december 2021 staat dan in het teken van de uitwerking van het ontwerp door de geselecteerde aannemer en het indienen van de vergunning voor de bouw van de woningen.

donderdag 17 december 2020

Samenwerken aan een nieuw plan

Afgelopen maanden is er samen met bewoners een begin gemaakt aan de plannen voor de Oldenhuisstraat even en de Johan Rengersstraat oneven. Met de projectcommissie is er in verschillende bijeenkomsten besproken waar de behoefte van de huurders en Wierden en Borgen ligt. Het streven is om voor alle bewoners die willen terug keren een fijn nieuw huis te bouwen. Daarnaast is het belangrijk voor Wierden en Borgen en voor het dorp, om voor de toekomst te bouwen.

Er komt een mix van flexibele woningen met een programma op de begane grond, gezinswoningen met 2 slaapkamers en grote gezinswoningen met 3 of meer slaapkamers. Welke type woning waar komt, wordt nog verder met de huurders uitgewerkt.

Omdat een aantal huurders uit Ten Post is vertrokken, is de projectcommissie wat uitgedund. De komende periode staat in het teken van individuele gesprekken om zo tot een goed en gedragen plan te komen.

donderdag 25 juni 2020

Voorbereiding sloop/nieuwbouw gestart, voor woningen Oldenhuisstraat even zijde en Johan Rengersstraat

Op 2 juni 2020 vond de aftrap plaats van het aanstaande sloop- nieuwbouw traject met een deel van de bewoners van de Oldenhuisstraat en Johan Rengersstraat. Er is besproken wat hen de komende jaren te wachten staat en hoe we het gezamenlijk gaan aanpakken. Op 1 juli gaat het sociaal plan in voor deze groep. De bewoners kunnen kiezen uit verschillende opties:

  • Naar een wisselwoning en weer terug naar ongeveer dezelfde plek
  • In 1x verhuizen binnen Ten Post naar de nieuwbouw aan de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven
  • Op basis van de urgentie verhuizen naar een andere woning van Wierden en Borgen binnen het ‘’wad-gebied’’.

Op 23 juni staat de eerste projectcommissie bijeenkomst gepland. De plannen worden samen met de projectcommissie uitgewerkt. Alle bewoners van fase 3 zijn welkom tijdens deze eerste bijeenkomst.

 

 

donderdag 12 maart 2020

De start van de nieuwe plannen

In april starten we met de eerste bijeenkomst voor de bewoners van de Johan Rengersstraat oneven zijde en de Oldenhuisstraat even zijde. In deze bijeenkomst wordt het sociaal plan uitgelegd en worden de eerste wensen en ideeën bij de bewoners opgehaald. In de daarop volgende bijeenkomsten wordt dit plan stap voor stap samen verder uitgewerkt.

Toon meer resultaten
Wiebo vakman

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van alles wat we doen in Ten Post? Laat dan hieronder je e-mailadres achter. Je krijgt een mail wanneer we weer een update in één van de projecten plaatsen.