Alle projecten Ten Post

Header afbeelding

Wierden en Borgen heeft eenenzestig huurwoningen in Ten Post. Een deel daarvan is de afgelopen periode aardbevingsbestendig gebouwd en een deel is aardbevingsbestendig gemaakt door versterking. Uiteindelijk moet elke woning in Ten Post aardbevingsbestendig worden en daarom pakken wij alle woningen in Ten Post aan. Dit heeft veel impact op de bewoners. We werken de plannen voor de vernieuwing en verbetering van woningen stap voor stap uit, in nauw overleg met de bewoners.

 

Project in het kort

  • Versterking en sloop-nieuwbouw
  • 53 woningen
  • Johan Rengersstraat, Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat

Voortgang

  • In uitvoering
  • Fase 2 afgerond. Fase 3 in uitvoering.
  • Gereed 2023
Foto

Contactpersoon

Vragen? Stel ze gerust.

Irene de Vries
Woonconsulent

woonpunt@wierdenenborgen.nl

Recente updates

donderdag 5 mei 2022

Feestje

Op dinsdag 19 april stond de Wiebowagen op de hoek van de Oldenhuisstraat en de Jan Zijlstraat. Daar was het namelijk tijd voor een feestje! Vanwege de coronamaatregelen kon er geen opleverfeest gegeven worden toen de woningen opgeleverd werden aan de bewoners. Om het project toch nog feestelijk af te sluiten zijn alle bewoners verrast met bloemetjes. En natuurlijk een hapje en een drankje. Bij de bewoners die niet thuis waren zijn de bloemetjes voor de deur gezet.

donderdag 5 mei 2022

Start bouw

De bouw is alweer in volle gang! Momenteel wordt er gewerkt aan de fundering en riolering. Vervolgens worden de begane grond vloeren gelegd. Halverwege mei komen de eerste gevelsteigers. Die zijn nodig om de woningen verder op te bouwen. Eind mei wordt de eerste verdiepingsvloer gestort. 

dinsdag 8 februari 2022

Informatiebrief Jorritsma werkzaamheden Ten Post

Brief aankondiging sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden Ten Post

Hieronder leest u de brief die Jorritsma Bouw rondstuurde.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Inmiddels zijn wij, in opdracht van Woningstichting Wierden en Borgen, gestart met de sloop van 22 woningen aan de Johan Rengersstraat en de Oldenhuisstraat in Ten Post. In deze nieuwsbrief vindt u alle informatie aangaande uw woonomgeving.

 

Komende sloop werkzaamheden

Vanaf week 2 zijn wij gestart met de asbestsanering van de sloopwoningen, dit zal in week 4 afgerond worden. Vanaf week 3 t/m week 5  worden de woningen aan de binnenzijde geheel gestript.

Installatiebedrijf VSH zal vanaf week 3 starten met het rooien van de huisaansluitingen welke in week 5 zal worden afgerond. Achtereenvolgens start de totale sloop van de woningen in week 6 en dit zal naar schatting 7 weken gaan duren.

Na de afronding van de sloopwerkzaamheden starten we in week 12 met het ontgraven van bouwputten en brengen we de zandlaag aan. Deze zandlaag wordt aangevoerd per vrachtwagen.

Per week 14 zullen de boorpalen worden  aangebracht en ook middels vrachtverkeer naar de bouwplaats worden vervoerd evenals de aanvoer van beton.

Aansluitend wordt er gestart met de opbouw van de 18 nieuwe woningen. In principe zijn onze werktijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Het kan voor komen dat de toelevering middels vrachtverkeer al om 06.30 uur plaatsvindt.

 

Bereikbaarheid en Communicatie

Bouwen doen wij veilig. Om de veiligheid van voorbijgangers en de omgeving te waarborgen, is er een aanvoer route gemaakt, zie bijlage.

We zijn er bewust van het feit dat een dergelijk project voor u als bewoner veel impact kan hebben. Daarom houden wij u op de hoogte met behulp van een nieuwsbrief. Mochten er verder nog vragen zijn dan kunt u die mailen naar communicatie@jorritsmabouw.nl

 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met onze uitvoerder Jan Willem de Bruin. Hij is telefonisch te bereiken op 0515 578200.

 

Namens het projectteam

Jorritsma Bouw BV

 

 

 

woensdag 22 december 2021

Fijne feestdagen!

Vandaag hebben wij kerstpakketten uitgedeeld aan de nieuwe bewoners van de Jan Zijlstraat en de Oldenhuisstraat.

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond 2022!

Ellen Westra heeft vakantie van 23 december 2021 tot 3 januari 2022. Jorritsma Bouw heeft vakantie van 24 december tot en met 9 januari. 10 januari zijn zij weer bereikbaar voor u.

vrijdag 19 november 2021

Aanleg stoep Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat

Alle bewoners van de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat (oneven) ontvingen afgelopen weken de sleutels van hun nieuwe huis.

Helaas ontbreekt de stoep voor de huizen. Dit zorgt voor vieze schoenen en een onprettig uitzicht. 

Maandag 22 november begint aannemer Visser & Smit Hanab in opdracht van de gemeente Groningen met het leggen van de tegels in de Jan Zijlstraat. Als alles volgens planning verloopt, wandelt u vrijdag weer veilig over de stoep in de Jan Zijlstraat.

Als de stoep in de Jan Zijlstraat af is, starten ze met de aanleg van de stoep in de Oldenhuisstraat. 

 

dinsdag 19 oktober 2021
woensdag 15 september 2021

Natuurvrij maken woningen fase 3

Natuurvrij maken

De woningen aan de even kant van de Oldenhuisstraat en aan de oneven kant van de Johan Rengersstraat worden de komende weken natuurvrij gemaakt. Vanaf 22 september tot 2 oktober komt Bouwbedrijf Doornbos uit Roodeschool in de straat om deze werkzaamheden uit te voeren.

Dit betekent dat gaten en kieren in de woning gedicht worden. Dit is nodig zodat er zich geen diertjes kunnen vestigen en de woningen gesloopt kunnen worden. U hoeft hier als bewoner niet voor thuis te blijven, de werkzaamheden zijn aan de buitenkant van de woning.  

 

woensdag 8 september 2021

Kijkje op de bouwplaats

Vandaag hebben de kinderen van CBS De Wieken een kijkje mogen nemen op de bouwplaats. Wat vonden ze het leuk! Jorritsma had een veilige route gemaakt en iedereen een bouwhelm gegeven. Alle kinderen kregen een bingokaart waar materialen op afgebeeld stonden die aanwezig waren op de bouwplaats. Wanneer de kaart vol was, konden ze een presentje ophalen bij de bouwkeet. Er werd gekeken in een woning die nog in de steigers stond en twee woningen waar ze bezig waren met de afwerking.

woensdag 28 juli 2021

Kijkmoment op de bouw

Op 20 juli 2021 is er een kijkmoment georganiseerd op de bouw. De toekomstige bewoners bekeken uitgebreid hun nieuwe woning. Ze konden maten opnemen om bijvoorbeeld gordijnen te bestellen. De bewoners reageerden enthousiast en positief.

Op dit moment is het bouwvak en wordt er niet gebouwd. Op 16 augustus wordt er weer met enthousiasme gebouwd aan de woningen aan de Jan Zijlstraat en de Oldenhuisstraat in Ten Post.
Wij wensen iedereen een fijne zomer en tot na de bouwvak!

vrijdag 9 juli 2021

Bieproatmarkt Ten Post

Donderdagavond 8 juli stond Wierden en Borgen op de Bieproatmarkt bij het Dorpshuis ’t Holt in Ten Post. Bewoners konden hier met verschillende partijen in gesprek over de laatste ontwikkelingen in Ten Post, eem bieproaten dus. De gemeente Groningen had het goed verzorgd met een hapje en een drankje en tussen de buien door was er een goede opkomst.

dinsdag 15 juni 2021

Voortgang van de bouw

De montage van de eerste houtskeletbouw kappen van de flexibele woningen aan de Jan Zijlstraat is gestart. Ook is de aannemer momenteel druk bezig met het metselwerk en de isolatie van de woningen. De komende weken wordt het buiten metselwerk aan de Jan Zijlstaat gedaan.

De betonnen vloeren worden gestort voor de tweede verdieping van de eengezinswoningen. Ook de montage van de kappen op de eengezinswoningen zit eraan te komen. De trap wordt gemonteerd en de afbouw van de flexibele woningen staat op het programma.  

vrijdag 7 mei 2021

De nieuwe huisnummers van Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven

De nieuwe huisnummers van de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde zijn bekend! De definitieve huisnummers van de nieuwbouw zijn: Oldenhuisstraat 3 t/m 13 en Jan Zijlstraat 4 t/m 22

donderdag 6 mei 2021

De nieuwbouw van de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde is gestart!

In de week van 29 maart is aannemer Jorritsma gestart met de nieuwbouwwerkzaamheden. Vanwege de geldende coronamaartregelen is er helaas geen gezamenlijk startmoment. We hopen dat het bij een volgende mijlpaal weer is toegestaan om met de aanstaande bewoners van deze woningen, Wierden en Borgen en de aannemer live bij elkaar te komen.

Graag waren we eerder gestart met de bouw, maar vanwege onverwachts aangetroffen asbest is de start van de werkzaamheden iets later geworden. Dit betekent dat de oplevering van de nieuwbouw ook iets later zal zijn. De nieuwe planning is dat aannemer Jorritsma in oktober/november de woningen oplevert.

De omwonenden zijn door Jorritsma geïnformeerd over de werkzaamheden door middel van een nieuwsbrief met daarop de contactgegevens van de uitvoerder. Wanneer nodig, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerder. Uiteraard kunt u ook altijd uw vragen stellen aan woonconsulenten Janine Douma en Jolanda van Dijk.

 

woensdag 5 mei 2021

De plannen voor de nieuwbouw van de Oldenhuisstraat even en Johan Rengersstraat oneven zijn bekend!

Nadat de nieuwe bewoners van de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde hun intrek hebben genomen in de nieuwe woning, starten we met het volgende deelproject in Ten Post. Deze noemen we fase 3. In goed overleg met de bewoners die willen terugkeren en de gemeente zijn wij tot de volgende plannen gekomen.

 


Aan de Oldenhuisstraat komen twee grote eengezinswoningen met drie slaapkamers en een vaste trap naar zolder. Daarnaast bouwt Wierden en Borgen vier kleinere eengezinswoningen met twee slaapkamers op de verdieping.

 


Aan de Johan Rengersstraat komen zes flexibele woningen met een slaapkamer op de begane grond en mogelijkheid tot twee slaapkamers op de verdieping. Daarnaast worden er zes eengezinswoningen gebouwd met twee slaapkamers op de verdieping.

 

Op dit moment zijn we in voorbereiding voor de aannemersselectie. Dit is een procedure waarbij drie aannemers worden gevraagd een plan voor de woningen te presenteren. Naar verwachting is in de zomer van 2021 de aannemer bekend. September tot december 2021 staat dan in het teken van de uitwerking van het ontwerp door de geselecteerde aannemer en het indienen van de vergunning voor de bouw van de woningen.

donderdag 17 december 2020

De voorbereidingen voor de bouw Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijn gestart!

De bewoners van de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat (oneven) zijn in september/oktober allemaal naar hun tijdelijke woning verhuisd. Meteen daarna zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop. De tuinen zijn gerooid en er zijn hekken rondom de woningen geplaatst. De direct omwonenden zijn hiervan op de hoogte gesteld. De komende periode vinden er vooral werkzaamheden in de woning plaats, zoals het verwijderen van asbest.

Direct in het nieuwe jaar wordt met de sloop van de 6 woningen in de Oldenhuisstraat, en daarna de 12 woningen in de Jan Zijlstraat gestart. Eind februari is de sloop gereed en wordt gestart met de bouw. Volgens planning worden de woningen begin 2021 gesloopt en wordt er aaneengesloten begonnen met de bouw. Eind september 2021 staat er 16 gloednieuwe aardbevingsbestendige en energiezuinige woningen.

donderdag 17 december 2020

Samenwerken aan een nieuw plan

Afgelopen maanden is er samen met bewoners een begin gemaakt aan de plannen voor de Oldenhuisstraat even en de Johan Rengersstraat oneven. Met de projectcommissie is er in verschillende bijeenkomsten besproken waar de behoefte van de huurders en Wierden en Borgen ligt. Het streven is om voor alle bewoners die willen terug keren een fijn nieuw huis te bouwen. Daarnaast is het belangrijk voor Wierden en Borgen en voor het dorp, om voor de toekomst te bouwen.

Er komt een mix van flexibele woningen met een programma op de begane grond, gezinswoningen met 2 slaapkamers en grote gezinswoningen met 3 of meer slaapkamers. Welke type woning waar komt, wordt nog verder met de huurders uitgewerkt.

Omdat een aantal huurders uit Ten Post is vertrokken, is de projectcommissie wat uitgedund. De komende periode staat in het teken van individuele gesprekken om zo tot een goed en gedragen plan te komen.

donderdag 25 juni 2020

Samen een aannemer kiezen voor de sloop/nieuwbouw van de woningen aan de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde

Op donderdag 4 juni 2020 was een deel van ons projectteam Ten Post samen met bewoners mevrouw Koenderink, mevrouw Veldman en de heer Holt in de Lessenaar aanwezig om met een kritische blik de presentaties van 3 verschillende aannemers te bekijken.

In samenwerking met de projectcommissie is de uitvraag bepaald: welke eisen stellen we aan de nieuwe woningen?  Onze uitvraag was door alle drie de aannemers goed begrepen. Drie mooie, verrassende plannen die allen voldoen aan de wensen van de bewoners. De eerste gezamenlijke conclusie was ook al gauw, welke aannemer het ook wordt, er komen prachtige, nieuwe woningen aan de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde.

Door middel van het invullen van stembiljetten zijn  de plannen beoordeeld op zaken als:
samenwerking, betrekken van bewoners, omgaan met de omgeving, uitstraling van de woningen, plattegrond van de woningen en technische zaken. Daarnaast weegt de prijs zwaar mee in de totale score die een aannemer voor zijn plan krijgt.

Op dinsdag 9 juni zijn de verzegelde enveloppen met prijzen geopend door de directie van Wierden en Borgen en de betrokken aannemers. De aannemer die de meeste punten gekregen heeft, is de voorlopige winnaar die het werk mag gaan uitvoeren. Dit noemen we de voorlopige gunning. Eind juni wordt de definitieve winnaar bekend gemaakt. 

donderdag 25 juni 2020

Voorbereiding sloop/nieuwbouw gestart, voor woningen Oldenhuisstraat even zijde en Johan Rengersstraat

Op 2 juni 2020 vond de aftrap plaats van het aanstaande sloop- nieuwbouw traject met een deel van de bewoners van de Oldenhuisstraat en Johan Rengersstraat. Er is besproken wat hen de komende jaren te wachten staat en hoe we het gezamenlijk gaan aanpakken. Op 1 juli gaat het sociaal plan in voor deze groep. De bewoners kunnen kiezen uit verschillende opties:

  • Naar een wisselwoning en weer terug naar ongeveer dezelfde plek
  • In 1x verhuizen binnen Ten Post naar de nieuwbouw aan de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven
  • Op basis van de urgentie verhuizen naar een andere woning van Wierden en Borgen binnen het ‘’wad-gebied’’.

Op 23 juni staat de eerste projectcommissie bijeenkomst gepland. De plannen worden samen met de projectcommissie uitgewerkt. Alle bewoners van fase 3 zijn welkom tijdens deze eerste bijeenkomst.

 

 

donderdag 12 maart 2020

De plannen voor de nieuwbouw in de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijn bekend

Afgelopen maanden hebben de plannen voor de nieuwbouw aan de Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven zijde vorm gekregen. De plannen zijn in nauwe samenwerking met de bewoners van deze woningen gemaakt.  Bewoners hebben heldere input gegeven op het concept plan. Daarop heeft Wierden en Borgen de plannen aangepast. Uiteindelijk is gekozen voor zes gezinswoningen aan de onevenzijde van de Oldenhuisstraat. In de Jan Zijlstraat komt een mix tussen 6 flexibele woningen met een badkamer en slaapkamer op de begane grond, en 4 gezinswoningen (2 onder één 1 kap woningen). De volgende stap is het selecteren van een aannemer om de woningen te bouwen. Dit gaan we doen in overleg met de projectcommissie. In de zomer hopen we het hele plan rond te hebben.

donderdag 12 maart 2020

De start van de nieuwe plannen

In april starten we met de eerste bijeenkomst voor de bewoners van de Johan Rengersstraat oneven zijde en de Oldenhuisstraat even zijde. In deze bijeenkomst wordt het sociaal plan uitgelegd en worden de eerste wensen en ideeën bij de bewoners opgehaald. In de daarop volgende bijeenkomsten wordt dit plan stap voor stap samen verder uitgewerkt.

Toon meer resultaten

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van alles wat we doen in Ten Post? Laat dan hieronder uw e-mailadres achter. U krijgt een mail wanneer we weer een update in één van de projecten plaatsen.