Duurzaam Thuis in Onderdendam

Header afbeelding

Het project Duurzaam Thuis wordt uitgevoerd in Bedum, Garmerwolde, Onderdendam, Ten Boer, Roodeschool en Uithuizermeeden. Op deze pagina vindt u meer informatie over het deelproject in Onderdendam.

In Onderdendam krijgen 14 woningen een opknapbeurt. Alle woningen worden verduurzaamd en verbeterd. De bewoners krijgen een toekomstbestendige, comfortabelere woning met lagere energielasten. 

 

 

Project in het kort

 • Verduurzaming en verbetering van 14 woningen
 • Woningen aan mr. A.J. van Roijenstraat
Wiebo vakman

Voortgang

 • In uitvoering
 • Start werkzaamheden 2023
Foto Grace Van Der Klijn

Contactpersoon

Vragen? Stel ze gerust.

Grace van der Klijn
Projectconsulent
Email

Voortgang Onderdendam

 • Behoeftepeiling - steekproef 10% van de bewoners
 • Conceptplannen uitwerken met projectcommissie
 • Bewonersenquête - ophalen ervaringen en wensen
 • Verbeter-/verduurzamingsvoorstel opstellen
 • Modelwoning maken (adres: Mr. J. van Roijenstraat 20) start februari 2022
 • Individueel keukentafelgesprek in modelwoning mei 2022
 • Instemming met verbeter-/verduurzamingsvoorstel mei 2022
 • Huisbezoek / warme-opname per woning door aannemer
 • Start werkzaamheden maart 2023
 • Werkzaamheden gereed

Recente updates

dinsdag 21 maart 2023

Opruimdag op 22 maart startsein voor project

Van Wijnen start met het verbeteren en verduurzamen van de woningen in dit deelproject. Om de werkzaamheden uit te voeren moeten onder andere de zolders zijn leeggeruimd. Uit ervaring weten we dat op zolders vaak spullen staan die eigenlijk wel weg kunnen. Van Wijnen plaatst op 22 maart daarom een afvalcontainer in de wijk. Zo kunnen de bewoners makkelijk hun oude spullen kwijt.

“Handig zo'n container”, zeiden meerdere huurders.

vrijdag 17 februari 2023

Onderzoek spouwankers

De bewonersconsulent van Van Wijnen heeft afgelopen weken (bijna) alle woningen aan de binnenkant en buitenkant uitvoerig bekeken. De bewonersconsulent kon de staat van de spouwankers niet controleren. Van Wijnen laat deze controle uitvoeren door firma Totalwall.

TotalWall controleert op maandag 20 februari 2023 de woningen aan:

- Mr. Van Roijenstraat 16: voorgevel en zijgevel
- Mr. Van Roijenstraat 18: voorgevel en zijgevel
Als de achtergevel bereikbaar is met de hoogwerker controleren ze ook de achtergevels van deze woningen. 

De medewerkers voeren de werkzaamheden uit aan de buitenkant van de woning. Zij hoeven hiervoor niet in de woning te zijn. Je hoeft er dus niet voor thuis te blijven. Je kunt wel overlast ervaren van de werkzaamheden. De medewerkers van TotalWall zijn zichtbaar herkenbaar aan hun kleding.

Een spouwanker verbindt de binnenmuur en buitengevel met elkaar. Zo ontstaat een stabiele constructie. Medewerkers van TotalWall beoordelen bij verschillende gevels op meer plekken de staat van de spouwankers. Zij kunnen dit onderzoek op twee manieren uitvoeren. Ze maken boorgaten in de buitengevel en met een kleine camera kijken zij in de spouw. Een andere manier om een spouwankeronderzoek uit te voeren is door een aantal bakstenen tijdelijk te verwijderen. Zo zien zij of er problemen met spouwankers zijn. Na het onderzoek herstellen zij de boorgaten en metselen de bakstenen weer terug op hun plek.

maandag 23 januari 2023

Inrichting bouwplaats op 9 maart

De aannemer heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden een opslagplaats voor materialen nodig. Deze opslagplaats noemen we de bouwplaats.

De bouwplaats komt op de parkeerplaatsen naast de woningen aan Mr. Van Roijenstraat 18. Deze centrale plek is in overleg met de gemeente gekozen.

De aannemer richt in week 10 de bouwplaats in. Hij plaatst in deze week van 6 tot en met 10 maart onder andere een opslagcontainer voor hemzelf, opslagcontainers voor onderaannemers en andere materialen. De aannemer start hiermee op donderdag 9 maart.

Een bouwplaats draagt bij aan een veilige manier van werken. Dit is belangrijk voor de medewerkers en voor omwonenden.

De uitvoerder gebruikt Mr. Van Roijenstraat 18 als uitvoerderswoning. Deze woning dient als kantoor voor de uitvoerder en andere medewerkers. Zij kunnen hier ook gebruik maken van keuken en toilet.

 

maandag 23 januari 2023

De bouwroute is bekend!

De aannemer start op donderdag 16 maart 2023 met de werkzaamheden aan de eerste woning. Hij begint met de woning aan Mr. Van Roijenstraat 8 en werkt zo door naar huisnummer 34. Hij begint om de werkdag aan een nieuwe woning.

donderdag 12 januari 2023

Woonupdate #6 is uit!

De bewoners ontvingen Woonupdate - december 2022 - op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

Op de foto: Een gevel van een gerenoveerde woning. Hier is een nestkast voor zwaluwen in de gevel geplaatst.

donderdag 5 januari 2023

Huisbezoek aannemer in januari

Voordat de aannemer start met de werkzaamheden komt hij bij de bewoners thuis. Tijdens dit huisbezoek bespreekt hij de planning en bekijkt hij waar hij rekening mee moet houden in de woning en persoonlijke situatie van de bewoners. Deze huisbezoeken staan gepland voor januari 2023. Na deze huisbezoeken kan de aannemer starten met de werkzaamheden aan de woningen.

maandag 25 juli 2022

2 augustus werkzaamheden pdb|design

De firma pdb|design architecten & ingenieurs voert op dinsdag 2 augustus werkzaamheden uit voor het project. Een medewerker maakt scans van de woningen. Het bureau maakt op basis van deze scans tekeningen. Deze tekeningen zijn nodig voor de aanvraag van de bouwvergunning. De medewerker hoeft niet in uw woning of achtertuin te zijn. Hij zal vanaf de straat en brandgang scans maken van de voorzijde, zijkant en achterzijde van de woning.

vrijdag 22 juli 2022

Woonupdate #5 is uit

Afgelopen week ontvingen de bewoners de Woonupdate - juli 2022 - op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

donderdag 2 juni 2022

De bewoners zijn akkoord, we gaan aan de slag

De bewoners van het project Duurzaam Thuis in Onderdendam hebben ingestemd met het verbeter-/verduurzamingsvoorstel. De 14 grondgebonden woningen krijgen door de maatregelen allemaal energielabel A+. In het eerste kwartaal van 2023 begint de aannemer met de werkzaamheden.

donderdag 12 mei 2022

Keukentafelgesprekken gestart

Vandaag en morgen ontvangen we alle bewoners voor een persoonlijk gesprek aan de keukentafel in de modelwoning. We vertellen over het project en tijdens de rondleiding door de woning kunnen de bewoners zien hoe de woning eruit ziet na het uitvoeren van de werkzaamheden. Als meer dan 70% instemt met de plannen dan gaan we de werkzaamheden uitvoeren.

maandag 21 februari 2022

Woonupdate 4

Afgelopen week ontvingen de bewoners Woonupdate 4, versie februari 2022, op de deurmat. Wilt u deze ook lezen? Dat kan! U vindt de Woonupdate onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

maandag 21 februari 2022

Plaatsen nieuwe berging modelwoning

De aannemer werkt aan de modewoning aan Mr. J. van Roijnstraat 20. In week 9 verwijdert de aannemer de berging en plaatst de nieuwe geïsoleerde berging. U kunt hiervan overlast ervaren vanwege de kraan in de straat.

dinsdag 26 oktober 2021

Meer details over planning bekend

We verwachten in het eerste halfjaar van 2022 iedereen te kunnen ontvangen in een modelwoning. Daar informeren wij u over de plannen. Volgens de huidige planning start de aannemer in het tweede kwartaal met de werkzaamheden in Bedum. Vervolgens gaan we via Onderdendam naar Uithuizermeeden en Roodeschool. Zodra we daar klaar zijn voeren we de werkzaamheden uit in Ten Boer en Garmerwolde.

woensdag 13 oktober 2021

Overeenkomst met aannemer

Van Wijnen is de aannemer met wie Wierden en Borgen de samenwerking aangaat voor dit project. Dinsdag 12 oktober ondertekenden de directeur-bestuurder van Wierden en Borgen en regiodirecteur van Van Wijnen de overeenkomst voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 

woensdag 15 september 2021

Aan de slag in de modelwoning

Niet alles wat we doen is zichtbaar, maar het plan om uw woning te verbeteren en verduurzamen is klaar. We gaan u hier alles over vertellen, zodra de modelwoning klaar is. De aannemer maakt namelijk eerst een modelwoning. Dit is een woning waarin hij alle werkzaamheden uitvoert die in het plan staan. Het adres van de modelwoning is: Mr. van Roijenstraat 20 in Onderdendam. 

De aannemer en de onderaannemers zijn de komende periode dus al in uw buurt aan het werk.

Zodra de modelwoning klaar is, ontvangt u van ons een uitnodiging om te komen kijken hoe de werkzaamheden eruit zien als deze klaar zijn.

dinsdag 7 september 2021

Een nieuwe projectnaam!

Samen met de leden van de projectcommissie bedachten we een nieuwe projectnaam die beter bij het project past. We gaan uw woning verbeteren en verduurzamen. Het is uw thuis; een fijner en comfortabeler thuis voor nu en in de toekomst. We noemen het project daarom vanaf nu: “Duurzaam Thuis”.

dinsdag 7 september 2021

Woonupdate #3 - september 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat. Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

zondag 27 juni 2021

Projectcommissie - 10e bijeenkomst

Dit was de laatste reguliere bijeenkomst met de leden van de projectcommissie. We hebben hen bedankt voor hun inzet en betrokkenheid tijdens de afgelopen maanden. Mede dankzij hen zijn we gekomen tot een concept verbeter-/verduurzamingsvoorstel. 

dinsdag 22 juni 2021

Wat een betrokkenheid!

Eind mei ontvingen de bewoners een enquête waarin wij hen vroegen naar hun ervaringen en wensen. Wat geweldig om te zien hoeveel respons wij mochten ontvangen! Geweldig dat zo veel bewoners hebben aangegeven niet te kunnen wachten dat de werkzaamheden worden uitgevoerd! We gaan met de uitkomsten aan de slag en het definitieve verbeter-/verduurzamingsvoorstel opstellen. Tijdens keukentafelgesprekken bespreken we dit voorstel met de bewoners.

dinsdag 8 juni 2021

Woonupdate #2 - juni 2021

De komende week valt de nieuwsbrief bij de bewoners op de deurmat! Wilt u deze al vast lezen? Dat kan! U vindt de nieuwsbrief onderaan deze pagina bij Belangrijke documenten.

maandag 7 juni 2021

Opnamewerkzaamheden energielabel

Van 14 t/m 18 juni 2021 bezoekt Invent de projectwoningen. Invent is door Wierden & Borgen gevraagd om de huidige energielabels van de woningen vast te stellen. De bewoners zijn via een brief hierover geïnformeerd.

maandag 31 mei 2021

Behoeftepeiling - enquête

De bewoners ontvangen vandaag een enquête waarin ze gevraagd worden hun ervaringen en behoeften te delen. Wierden & Borgen gebruikt de uitkomsten van deze enquête om tot een goed en passend verduurzamingsplan te komen.

maandag 17 mei 2021

Projectcommissie - 9e bijeenkomst

Tijdens dit overleg bespreken de aanwezigen onder andere de concept-enquête. De enquête is een behoeftepeiling die alle bewoners zullen ontvangen. Het doel is om de ervaringen en wensen op te halen, om te komen tot een definitief plan dat aansluit bij de doelen van Wierden & Borgen en de wensen en behoeften van de bewoners.

maandag 12 april 2021

Projectcommissie - 8e bijeenkomst

Het projectteam deelt de stand van zaken van de voorbereidende werkzaamheden. De leden adviseren het projectteam over mogelijke manieren van communiceren met de bewoners voor en tijdens uitvoering van de werkzaamheden.

maandag 15 maart 2021

Wet Natuurbescherming

Uit onderzoek is gebleken dat de huismus, vleermuis en gierzwaluw zich hebben gehuisvest in de woningen. Voordat gestart mag worden met de werkzaamheden moet voor deze dieren een vervangende plek geregeld zijn. In de komende weken hangt aannemersbedrijf Doornbos nestkasten en vleermuiskasten op in de straat. Ook omwonenden hebben met plezier hun gevels beschikbaar gesteld om nestkasten aan te hangen. We zijn heel blij met deze enthousiaste medewerking.

maandag 8 maart 2021

Projectcommissie - 7e bijeenkomst

Een aantal leden heeft hun werkelijke gebruikscijfers van stoken en elektra gedeeld. Op basis hiervan heeft heeft projectteam doorberekend wat de mogelijke besparingen in woonlasten zijn na uitvoering van verschillende verbeter- en/of verduurzamingswerkzaamheden.

maandag 8 februari 2021

Projectcommissie - 6e bijeenkomst

Het projectteam bespreekt met de leden de planning en de mogelijke werkzaamheden die uitgevoerd worden. Daarnaast bespreken ze de stand van zaken van de overige werkzaamheden die in voorbereiding op het project worden uitgevoerd, waaronder het dakpannenonderzoek en de werkzaamheden in relatie tot Wet Natuurbescherming.

maandag 18 januari 2021

Projectcommissie - 5e bijeenkomst

Op verzoek van de leden staat deze bijeenkomst grotendeels in het teken van het huurbeleid. Een van de beleidsmedewerkers van Wierden & Borgen geeft een uitgebreide presentatie over dit onderwerp.

zondag 10 januari 2021

Brief versterkingsadvies

De bewoners van de woningen met een versterkingsadvies ontvangen een brief waarin zij hierover geïnformeerd worden. Deze woningen maken geen deel meer uit van dit project.

donderdag 7 januari 2021

Projectcommissie - 4e bijeenkomst

De leden van de projectcommissie en het projectteam bespreken de huidige stand van zaken van het project waaronder de uitkomsten van het dakpannenonderzoek en de gevolgen van het versterkingsadvies van NCG.

dinsdag 1 december 2020

Dakpannenonderzoek

Ter voorbereiding op het definitieve plan voert Buro BMI een dakpannenonderzoek uit. Hieruit blijkt welke dakpannen nog voldoen en bij welke woningen we tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de dakpannen gaan vervangen.

maandag 30 november 2020

Projectcommissie - 3e bijeenkomst

Tijdens een interactieve workshop delen de leden van de projectcommissie hun ervaringen en wensen. Het projectteam en de leden bespreken de plannen en de geplande onderhoudswerkzaamheden.

maandag 2 november 2020

Versterkingsadvies NCG

NCG geeft op basis van een nieuwe rekenmodel een versterkingsadvies voor woningen in het aardbevingsgebied. Hiervan vallen 66 woningen op dat moment nog binnen dit project. Deze woningen worden ondergebracht in een ander project.

maandag 19 oktober 2020

Projectcommissie - 2e bijeenkomst

De leden van de projectcommissie krijgen inzicht in de uitkomsten van de behoeftepeiling van juli 2020. Daarnaast geeft installateur Feenstra een presentatie over de toepassing van mogelijke installaties.

dinsdag 6 oktober 2020

Projectcommissie - 1e bijeenkomst

De projectcommissie is een sparringpartner die meedenkt over goede oplossingen bij het verduurzamen en verbeteren: een klankbordgroep die scenario’s bedenkt en beoordeelt en weet wat er leeft bij bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt het projectteam met de leden van de projectcommissie de lopende zaken om te komen tot een plan dat aansluit bij de behoeften en wensen van Wierden en Borgen én de bewoners. Namens de Huurdersvereniging is ook iemand aanwezig bij deze bijeenkomsten. Bij "belangrijke documenten" vindt u een overzicht waarin de leden van de projectcommissie vermeld staan.

maandag 3 augustus 2020

Behoeftepeiling onder huurders

Het projectteam voert een behoeftepeiling uit onder circa 10% van de bewoners. Het team gaat langs bij de huurders om te informeren naar hun ervaringen, wensen en behoeften. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het opstellen van het projectplan.

donderdag 9 juli 2020

Informeren huurders finale regeling NAM en Wierden & Borgen

De bewoners ontvangen een brief waarin staat vermeld dat Wierden & Borgen met NAM een finale regeling is overeengekomen. Deze regeling is aanleiding tot dit project.

woensdag 8 juli 2020

Oproep deel te nemen aan de projectcommissie

Samen verbeteren en verduurzamen: de bewoners ontvangen een oproep om zich aan te melden voor de projectcommissie. Samen met de projectcommissie gaat Wierden & Borgen de plannen om te verbeteren en verduurzamen verder uitwerken.

Toon meer resultaten

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de plannen en werkzaamheden in Onderdendam? Laat dan hieronder uw e-mailadres achter. U krijgt een mail wanneer we weer een update plaatsen.