Ten Post

Wierden en Borgen heeft drieënvijftig huurwoningen in Ten Post. Deze woningen zijn nog niet aardbevingsbestendig. Wij moeten al onze woningen aanpakken. Of door sloop en nieuwbouw of door bouwkundig versterken. Een ingrijpende situatie voor bewoners.

Opgave Wierden en Borgen Ten Post

 

 

 

Opgave Ten Post_update september 2019

November 2019

 • Vanaf maandag 4 november vindt er twee weken lang een archeologisch onderzoek plaats in de Nije Buurt in Ten Post. In het kader van de versterkingsopgave vindt sloop- en nieuwbouw plaats en wordt de openbare ruimte heringericht. Daarom moet vooraf archeologisch onderzoek plaatsvinden.
 • Op donderdag 7 november ondertekenden vertegenwoordigers van vier huurdersorganisatie en woningcorporatie Wierden en Borgen een nieuw sociaal plan. Het sociaal plan beschrijft wat van huurders en Wierden en Borgen mag worden verwacht bij sloop, woningverbetering en onderhoud. Het sociaal plan is samen met de huurdersorganisaties geschreven.

Oktober 2019

 • Onze nieuwe bestuurder Matthieu van Olffen zette zijn handtekening onder de officiële overeenkomst voor de sloop/ nieuwbouw van het eerste deel van Ten Post.
 • De gezamenlijke nieuwsbrief Ten Post Vernieuwt en Versterkt (van gemeente, NCG en Wierden en Borgen) is bezorgd bij de inwoners van Ten Post.
 • Op 24 en 25 oktober is bouwbedrijf Doornbos in Ten Post aan het werk geweest om de woningen natuurvrij te maken. “Natuurvrij” wil zeggen dat alle mogelijk verblijf- en broedplaatsen in de of aan de woning worden dicht gemaakt.  Alle werkzaamheden gebeuren aan de buitenkant van uw woning. Dit is gedaan vanuit een lange werkbak aan een telescoopkraan
 • Op verzoek van de Gemeente Groningen zijn er een aantal lege woningen aan de Johan Rengersstraat oneven zijde beschikbaar gesteld (of verhuurd) aan bewoners van de Hamplaats. Alle huurders zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.
 • Op 29 oktober vond de aftrap van de projectcommissie sloop/nieuwbouw Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven plaats. Bewoners van 5 verschillende adressen nemen hieraan deel. Ida Douma was aanwezig namens het Huurderplatform (voormalig gemeente) Bedum-Ten Boer aanwezig. De projectcommissie heeft, als afvaardiging van de huurders, een belangrijke rol in het traject van sloop en nieuwbouw. Zij zijn de oren en ogen in het dorp en brengen deze kennis in tijdens de overleggen met Wierden en Borgen.

September 2019
De voorbereidingen zijn in volle gang. Dit doen we stap voor stap, in overleg met bewoners. Een overzicht van onze activiteiten in september:

 • Versterking van 8 woningen aan de Johan Rengersstraat 8 t/m 22. Op 24 september vond een bewonersavond plaats, waar bewoners zijn bijgepraat. Bewoners hebben bezoek gehad van de TCMG, in verband met de opname van individuele schade  
 • De twee lege woningen aan de Johan Rengersstraat (even zijde) gaan na de versterking weer in de permanente verhuur. Deze woningen zijn op basis van urgentie en woonduur inmiddels aangeboden aan bewoners uit de eerste fase sloop nieuwbouw.
 • Sloop-nieuwbouw 18 woningen Jan Zijlstraat en Oldenhuisstraat oneven. De eerste bewoners uit de eerste fase zijn verhuisd naar een permanente andere woning
 • De woonconsulenten van Wierden en Borgen hebben kennis gemaakt met Melanie Postma, Dorpscoach Aardbevingen voor Ten Post. Melanie is bijgepraat over de versterkingsopgave van Wierden & Borgen in Ten Post. Melanie is de directe collega van Dorpscoach Jodi Kremer.

Juli / Augustus 2019

 • Alle bewoners werden in juni tijdens twee verschillende bewonersavonden bijgepraat over wat er met hun woning moet gebeuren en in welke fase dit gebeurt.
 • Tijdens de dorpsmiddag op 29 juni waren projectleider Jannet en woonconsulent Jolanda aanwezig in de kraam van Wierden en Borgen. Ze spraken met meerdere huurders en ook woningeigenaren waren benieuwd naar de plannen.
 • Van 22 juli tot 26 augustus (week 30 t/m 34) zijn er geen spreekuren in het contactpunt Ten Post. Wij zijn uiteraard wel bereikbaar via telefoon of mail. Op afspraak kan een van de woonconsulenten Janine of Jolanda ook bij bewoners langskomen.
 • In de week van 22 juli worden de bungalows aan de Tammingastraat opgeleverd door de aannemer. Vijf woningen zijn inmiddels verhuurd. Voor de overige drie woningen vinden nog gesprekken plaats met geïnteresseerden. Op woensdag 31 juli is de oplevering aan de eerste bewoners.
 • Met de bewoners van de acht te versterken woningen aan de Johan Rengersstraat hielden de woonconsulenten Janine of Jolanda individuele gesprekken. Ook gaven zij hen een rondleiding door de woningen waar bewoners tijdelijk wonen als hun eigen woning versterkt wordt.
 • Met de bewoners van de 22 woningen (gele woningen op bovenstaande kaart) die gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw hielden de woonconsulenten Janine of Jolanda kennismakingsgesprekken. Alle bewoners ontvangen hiervan nog een gespreksverslag.
 • Met de bewoners van de 18 (lichtgroene woningen op bovenstaande kaart) woningen die gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw houden Janine of Jolanda in juni, juli en augustus keukentafelgesprekken. Tijdens het keukentafelgesprek bespreken we de wensen van bewoners. Bijvoorbeeld of zij willen terugkeren en hoe dat verloopt, of we rekening moeten houden met bijzonderheden, woningaanpassingen of WMO-voorzieningen. Ook bespreken we de voorkeur van bewoners voor een wisselwoning. Wij proberen hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.
 • Wij hebben meerdere aanmeldingen ontvangen van bewoners die het leuk vinden om met ons mee te denken en samen te werken in een projectcommissie. Hartelijk dank voor de aanmeldingen! In september en oktober gaan we hiermee verder.

Juni 2019

 • De afgelopen maanden hebben wij gewerkt aan een plan van aanpak. In de maand juni informeren wij al onze huurders in Ten Post over wat er met hun woning moet gebeuren en in welke volgorde we het aanpakken. Onze huurders ontvangen hiervoor een uitnodiging per post.
 • Woensdag 5 juni openden wij samen met de gemeente en de NCG ons contactpunt aan de Johan Rengersstraat 39.
 • Op donderdag 13 juni tussen 15.00 uur en 16.30 uur kunnen mensen die belangstelling hebben voor onze nieuwbouwwoningen aan de Tammingastraat een kijkje komen nemen op de bouw. De kale huurprijs is € 607,46. Er zijn nog een paar woningen beschikbaar. Heeft u interesse? U bent ook van harte welkom om ook te komen kijken. Hiervoor kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar woonpunt@wierdenenborgen.nl.
 • Eind juni brengen wij onze allereerste Woonupdate Ten Post uit. Dit is een speciale nieuwsbrief voor de huurders in Ten Post over de versterkingsaanpak.
 • Zaterdag 29 juni zijn wij ook aanwezig op de Dorpsmiddag Ten Post. In en rond ’t Holt presenteren tussen 13.00 uur en 16.00 uur de verschillende thematafels Verkeer, Wonen, Voorzieningen en Duurzaamheid zich aan het dorp. Uiteraard zijn wij aanwezig!

Vragen?

U bent van harte welkom in onze huiskamer aan de Johan Rengersstraat 39 in Ten Post. Iedere maandag tussen 14.30 en 16.30 uur is een van de woonconsulenten (Jolanda van Dijk of Janine Douma) aanwezig om uw vragen, suggesties of tips te bespreken. U kunt ook buiten de openingstijden een afspraak maken. Ook kunt u een briefje achterlaten in de brievenbus. Wij zijn vanzelfsprekend ook telefonisch en per mail bereikbaar.

Openingstijden huiskamer Johan Rengersstraat 39:

 • Maandag: Wierden en Borgen: van 14.30 – 16.30 uur, tel. 050 – 402 37 50
 • Dinsdag: Gemeente Groningen: van 14.00 – 17.00 uur, tel. 06 – 51 99 32 16
 • Donderdag: Nationaal Coördinator Groningen: van 13.00 – 15.00 uur, tel. 088 – 041 44 56

Meer informatie
www.tenpost.info
Versterkingspunt Nationaal Coördinator Groningen - Ten Boer

Details

Aanbod
Projecten
Type
Versterking
Status
1593
Plaats
Ten Post
Aantal eenheden
53
Type woning
System.String[]