Wierden en Borgen start na de bouwvak met de bouw van 18 levensloopbestendige woningen op de oude Vogelzanglocatie aan de Kwekerij in Bedum. De woningen worden naar verwachting medio mei 2021 opgeleverd. Directeur-bestuurder Matthieu van Olffen...

Om geldproblemen bij inwoners in de gemeente Groningen eerder in beeld te krijgen, start de gemeente Groningen met Wierden en Borgen, De Huismeesters, Lefier en Nijestee, Waterbedrijf Groningen, Menzis, VGZ Zorgverzekering en Zilveren Kruis Achmea...

Meer nieuws