De buurt: het is van grote invloed op ons woonplezier. Is het gezellig door onderling contact of juist niet? Worden er activiteiten georganiseerd? En is er groen om in te wandelen of de kinderen te laten spelen? Hoe zit het met toezicht en controle?

Wierden en Borgen zet zich in voor de leefbaarheid in uw buurt. Samen met de gemeente en andere organisaties. Ook huurdersorganisaties en buurtcommissies spelen vaak een rol. We vertellen u er graag meer over. En hebt u een goed idee of initiatief? Laat dan vooral van u horen!