Huurdersorganisaties

Header afbeelding

Bij Wierden en Borgen zijn drie huurdersorganisaties actief. Huurdersorganisaties behartigen de belangen van onze huurders. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als huurbeleid, het sociaal plan en huurverhoging. Ook kunnen ze bemiddelen als er moeilijkheden zijn tussen huurders en Wierden en Borgen.

 

Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen (HEG)

De huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen (HEG) behartigt de belangen van huurders in de voormalige gemeenten Bedum, Loppersum, Eemsmond en Ten Boer.

Bestuur
Voorzitter: mevr. I. Douma
Secretaris: vacant
Penningmeester: N. Van Koldam

Contactgegevens
Verbindingsweg 8
9781 DA  BEDUM
E: stichtinghoheg@outlook.com

Openingstijden:
Wil je langskomen? Dan kan je een e-mail sturen. De huurdersorganisatie neemt dan contact met je op.

Huurdersvereniging De Marne - De Terpen

Huurdersvereniging De Marne - De Terpen behartigt de belangen van de huurders in de gemeente Winsum en De Marne.

Bestuur
Voorzitter: mevr. A. Bremer 
Secretaris: mevr. H. Wieringa
Penningmeester: mevr. A.C. Lameijer

Contactgegevens
Wilhelminalaan 36
9953 RP BAFLO
T: (0595) 422346
E: kantoor@marneterpen.nl 

Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Huurdersvereniging Hoogkerk - Noorddijk

Huurdersvereniging Noorddijk Hoogkerk behartigt de belangen van de huurders in de gemeente Groningen.

Bestuur
Voorzitter: Dhr. G. Middel
Secretaris: mevr. T. Huisman
Algemeen bestuur: Dhr. B. Erenstein
Ledenadministratie: Mevr. J. Huisman

Contactgegevens
Johan Dijkstralaan 7
9744 DA GRONINGEN
T: (06) 41815366
E: huurdersver.hoogkerk@gmail.com

Inloopspreekuur
Eerste maandag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur.