Huurdersorganisaties

Header afbeelding

Bij Wierden en Borgen zijn drie huurdersorganisaties actief. Huurdersorganisaties behartigen de belangen van onze huurders. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als huurbeleid, het sociaalplan en huurverhoging. Ook kunnen ze bemiddelen als er moeilijkheden zijn tussen huurders en Wierden en Borgen.

 

Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen (HEG)

De huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen (HEG) behartigt de belangen van huurders in de voormalige gemeenten Bedum, Loppersum, Eemsmond en Ten Boer.

Bestuur
Voorzitter: mevr. I. Douma
Secretaresse: mevr. A. Nienhuis

Contactgegevens
Verbindingsweg 8
9781 DA  BEDUM
E: contact@hoheg.nl 

Openingstijden:
Dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 12.00 tot 15.00 uur.

Huurdersvereniging De Marne - De Terpen

Huurdersvereniging De Marne De Terpen behartigt de belangen van de huurders in de gemeente Winsum en De Marne.

Bestuur
Voorzitter: dhr. J. Werkman
Secretaris: mevr. H. Wieringa
Penningmeester: mevr. L . Vermaas

Contactgegevens
Wilhelminalaan 36
9953 RP BAFLO
E: kantoor@marneterpen.nl 

Openingstijden:
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Huurdersvereniging Hoogkerk - Noorddijk

Huurdersvereniging Noorddijk Hoogkerk behartigt de belangen van de huurders in de gemeente Groningen.

Bestuur
Voorzitter: mevr. S. Swart
Secretariaat: mevr. T. Huisman
Algemeen bestuur: Dhr. B. Erenstein
Ledenadministratie: Mevr. J. Huisman

Contactgegevens
Johan Dijkstralaan 7
9744 DA GRONINGEN
T: (06) 41815366
E: huurdersver.hoogkerk@gmail.com

Inloopspreekuur
Eerste maandag van de maand van 19.30 tot 20.30 uur.