Huurbetaling

Header afbeelding

Wanneer u een woning huurt van Wierden en Borgen betaalt u maandelijks de huur. Volgens de huurovereenkomst betaalt iedere huurder deze maandelijkse huur voor de 1e van de maand. Op deze pagina zetten we de belangrijkste zaken rond huurbetaling voor u op een rij.

Hoe betaal ik de huur?

Automatische incasso

Een automatische incasso is de makkelijkste manier om de huur te betalen. Betalen via automatische incasso regelen we bij de ondertekening van het huurcontract. Wilt u overstappen naar automatische incasso? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur het machtigingsformulier uitgeprint en volledig ingevuld op.

Zelf overmaken

U kunt de huur ook zelf overmaken. Dit kan iedere maand handmatig, met ideal door in te loggen op Mijn W&B of door zelf een automatische betaalopdracht in te stellen via internetbankieren. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk of uw naam en adres. Ons bankrekeningnummer is NL18RABO0306329514.

Let op: het kan zijn dat uw huur tussentijds verandert, bijvoorbeeld door de jaarlijkse huurverhoging. Vergeet dan niet het bedrag aan te passen in uw betaalopdracht. Maakt een instantie uw huur over, bijvoorbeeld de gemeente, kredietbank of budgetbeheerder, geef dit dan aan ons door. 

Betalingsproblemen

Ik kan de huur niet betalen

Het kan voorkomen dat u de huur niet (op tijd) kunt betalen. U ontvangt dan binnen een week bericht van ons met daarin het verzoek alsnog te betalen. Blijft het betalen van de huur een probleem? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing, bijvoorbeeld het treffen van een regeling. We kunnen u ook doorverwijzen naar een maatschappelijke instantie.

Hoe eerder u contact met ons opneemt, hoe eerder we samen een passende oplossing kunnen bedenken. Twijfel dus niet en trek meteen aan de bel.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over huurbetaling

Ik heb een herinnering ontvangen terwijl ik de huur wel heb overgemaakt. Hoe kan dat?

Als het bedrag overgemaakt is tussen de zesde en tiende van de maand kan het voorkomen dat de herinnering en de betaling elkaar kruisen. Neem contact op met Wierden en Borgen om na te gaan of de betaling daadwerkelijk is binnengekomen. In dat geval kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen.

Ik heb een nieuw bankrekeningnummer. Hoe geef ik dit aan jullie door?

Betaalt u de huur met een automatische incasso? Vul dan het formulier wijzigen machtiging in en stuur deze naar ons op. Wij kunnen het u ook per post toesturen. Neem daarvoor contact met ons op.

Betaalt u op een andere manier? Dan kunt u uw nieuwe rekeningnummer doorgeven via woonpunt@wierdenenborgen.nl of per post. Vermeld in dat geval uw naam, adres en woonplaats en het oude en nieuwe IBAN-rekeningnummer.

Mag ik de huur later betalen dan de 1e van de maand?

U moet de huur voor de 1e van iedere maand betalen. Dit betekent dat de huur van bijvoorbeeld de maand februari vóór 1 februari betaald moet zijn. Lukt dit niet? Stuur ons dan een e-mail of neem telefonisch contact met ons op.

Mijn inkomen is gedaald, kan ik huurverlaging aanvragen?

De prijs van uw woning staat los van uw inkomen. Om huurwoningen voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te maken, kunnen huishoudens met lagere inkomens gebruik maken van huurtoeslag. Daarmee wordt een gedeelte van de huur vergoed door de Rijksoverheid. Wierden en Borgen kan dus niet zomaar de huurprijs van uw woning aanpassen wanneer uw inkomen is gedaald. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u door uw inkomensdaling in aanmerking komt voor een hogere huurtoeslag.

U kunt schriftelijk huurverlaging aanvragen. We vragen u om de volgende twee documenten mee te sturen met uw aanvraag:

  • Jaaropgave van uw oude inkomen en ten minste 2 loonstroken of specificaties van uw huidige inkomen inclusief die van uw partner (indien van toepassing) en inwonende kinderen (als ze inkomsten hebben);
  • Berekening huurtoeslag;
  • Samenstelling huishouden;
  • Jaaroverzicht van al uw bankrekeningen, inclusief vermogen;
  • Toelichting waarom er huurverlaging wordt aangevraagd;
  • Gegevens eigen onderneming indien hier sprake van is.

Ik heb teveel huur betaald. Kan ik dit terugkrijgen?

Ja, wij kunnen het overschot terugstorten. Neem daarvoor contact met ons op.

Ik heb te weinig huur betaald. Hoe kan dat?

Heeft u de huur opgezegd en is de einddatum niet de laatste dag van de maand? Dan verrekenen wij de huur voor u en is het bedrag lager dan normaal. U betaalt huur tot en met de einddatum.

Is dit niet het geval? Neem dan telefonisch contact met ons op. Dan zoeken we het voor u uit.

Mag ik de huur vooruit betalen?

Ja, dat mag. Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk of uw naam en adres. Wilt u bij de overboeking ook de maanden vermelden waarvoor u de huur betaalt?

Kan ik de huur met een acceptgirokaart betalen?

Wierden en Borgen gaat voor duurzaam. Daarom doen we steeds minder op papier en steeds meer digitaal. Sinds 1 januari 2021 kunt u niet meer via een acceptgiro betalen. 

Wij adviseren u te kiezen voor automatische incasso. Hieraan zijn geen kosten verbonden en u weet zeker dat u de huur op tijd betaalt.

Wat betekent kale huur?

De kale huur is de huurprijs zonder bijkomende servicekosten en voorschotbedragen voor energie. We noemen dit ook wel de netto huurprijs.

Kan ik de huur op kantoor betalen?

Ja, u kunt de huur bij ons op kantoor betalen met de pin. Sinds 1 januari 2017 is het niet meer mogelijk om contant te betalen. Zo voorkomen we onveilige situaties.

Wat is een IBAN?

IBAN staat voor International Bank Account Number. Uw IBAN bestaat uit een aantal cijfers, letters en uw (oude) bankrekeningnummer. U vindt de IBAN op uw betaalpas en op de afschriften van uw bank.