Tooltip content here Menu

Jaarlijkse huurverhoging

Wierden en Borgen past jaarlijks op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Je ontvangt daarover jaarlijks een brief van ons vóór 1 mei. In deze brief  staat je nieuwe huurprijs en leggen we uit hoe we de nieuwe huurprijs hebben berekend. 

Huurbeleid

Wij vinden het belangrijk dat al onze huurders een eerlijke huurprijs betalen. Voor ons betekent een eerlijke huurprijs een huur die past bij de kwaliteit van een woning. Deze eerlijke huur noemen we ook wel de streefhuur. Samen met onze huurdersorganisaties legden we afspraken over het bepalen van de huur vast in ons huurbeleid. In vier punten leggen we uit hoe we ons huurbeleid uitvoeren.

Huuraanpassing 2024

De huurverhoging van 2024 gaat dit jaar als volgt:

  • Is je netto huur minder dan 80% van de streefhuur? Dan gaat je huur met 5,8% omhoog.
  • Is je netto huur tussen de 80 en 95% van de streefhuur? Dan gaat je huur met 5,3% omhoog.
  • Heeft jouw woning een energielabel E, F of G? Dan gaat je huur met 2% omhoog.
  • Is jouw nette huur meer dan 105% van de streefhuur? Dan blijft je huur gelijk.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over jaarlijkse huuraanpassing

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging aanvragen?

De prijs van je woning staat los van je inkomen. Om huurwoningen voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te maken, kunnen huishoudens met lagere inkomens gebruik maken van huurtoeslag. Daarmee wordt een gedeelte van de huur vergoed door de Rijksoverheid. Wierden en Borgen kan dus niet zomaar de huurprijs van je woning aanpassen als je inkomen is gedaald. Op de website van de Belastingdienst kan je berekenen of je door je inkomensdaling in aanmerking komt voor een hogere huurtoeslag.

Wil je huurverlaging aanvragen? Dat kan alleen schriftelijk. De volgende stukken moeten dan met de aanvraag ingeleverd worden:

  • Jaaropgave van je oude inkomen en ten minste twee loonstroken of specificaties van uw huidige inkomen inclusief die van je partner (indien van toepassing) en inwonende kinderen (als ze inkomsten hebben);
  • Berekening huurtoeslag;
  • Samenstelling huishouden;
  • Jaaroverzicht van al uw bankrekeningen, inclusief vermogen;
  • Toelichting waarom er huurverlaging wordt aangevraagd;
  • Gegevens eigen onderneming indien hier sprake van is.

Huurverlaging kan je aanvragen als je op 1 maart 2023 al in je huidige huurwoning woonde.

Mag Wierden en Borgen de huur verhogen?

Ja, wij mogen de huur verhogen. Wettelijk is het zo geregeld dat woningcorporaties 1 keer per jaar een reguliere huuraanpassing mogen doorvoeren. Het is gebruikelijk dat de huur jaarlijks per 1 juli wordt aangepast. De huurverhoging is onder andere nodig om algemene prijsstijgingen (inflatie) op te kunnen vangen. Deze prijsstijgingen zien wij bijvoorbeeld terug in de prijs van bouwmaterialen en kosten voor ons personeel.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij je in april een voorstel voor de huuraanpassing. Je ontvangt deze brief vóór 1 mei.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Ben je het niet eens met de huurverhoging, dan kan je schriftelijk bezwaar maken bij ons. Op de website van de huurcommissie vind je op welke gronden je bezwaar kan maken.

Je kan ook kijken op www.checkhuurverhoging.nl.

Heb je een geldig bezwaar? Dan kan je die indienen via het serviceformulier 'bezwaar jaarlijkse huurverhoging'.

Je kan je bezwaar ook per post versturen naar:

Woningstichting Wierden en Borgen
Postbus 103
9780 AC BEDUM

Voor welke woningen voert Wierden en Borgen geen huurverhoging door?

Een deel van onze woningen staat op de zogenaamde nul-lijst. Er zijn verschillende redenen waarom woningen op deze lijst staan. Zo staan er woningen op die op korte termijn worden gesloopt of waar een ingrijpende renovatie plaatsvindt. We stemmen de nullijst af met de huurdersorganisaties. 

Staat je woning op deze lijst? Dan krijg je geen huurverhoging. Je huuraanzegging is dan 0%.

Ik woon in een sloopwoning, maar mijn huur wordt toch verhoogd. Mag dat?

We hebben samen met de huurdersorganisaties afspraken gemaakt over de rechten en plichten bij woningverbeteringen en sloop/nieuwbouw. Deze afspraken zijn opgenomen in ons Sociaal Plan. In dit Sociaal Plan is afgesproken dat Wierden en Borgen geen huurverhogingen meer mag vragen aan huurders waarvoor dit Sociaal Plan in werking is getreden. Ook de huur van een eventuele wisselwoning verhogen we niet. De huur verhogen we pas weer na oplevering van de woning.

Woon je in een woning die in de toekomst gesloopt wordt, maar is voor u het Sociaal Plan nog niet in werking getreden? Dan mag Wierden en Borgen de huur verhogen. Er zit altijd minimaal 12 maanden tussen het in werking treden van het Sociaal Plan en de daadwerkelijke sloopdatum.

Waarom vragen jullie de maximale huurverhoging voor een garage?

Garages maken geen deel uit van onze normale woningvoorraad. Daarom zien we de verhuur hiervan niet als sociale huuractiviteit (DAEB). Garages vallen onder het zogenaamde Niet-DAEB bezit van Wierden en Borgen. Dit is een commerciële bedrijfsactiviteit waarvoor we de maximale huurverhoging doorvoeren.

Wierden en Borgen gaat niet akkoord met het bezwaar van de huurder. Wat zijn eventuele vervolgstappen?

Als wij niet akkoord gaan met jou bezwaar, kunnen wij aan de Huurcommissie vragen om de voorgestelde huurverhoging te beoordelen. Dit kan met het verzoekschrift jaarlijkse huurverhoging voor verhuurders.

Dit formulier moet binnen 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging binnen zijn bij de Huurcommissie. Vindt de Huurcommissie de huurverhoging terecht, dan moet de huurder de hogere huurprijs betalen vanaf de ingangsdatum van de huurverhoging (met terugwerkende kracht). Ook moet de huurder alsnog de €25,- aan leges (de kosten van de procedure) betalen.

Mijn huur wordt niet verhoogd omdat ik meer betaal dan de streefhuur. Heb ik altijd teveel betaald?

Wij begrijpen dat het lijkt alsof je teveel hebt betaald, maar dat is niet het geval. Wierden en Borgen vraagt namelijk nooit hogere huren dan wordt toegestaan. Wel is het zo dat we door ons nieuwe huurbeleid een lagere streefhuur hebben vastgesteld voor jouw woning. Daarom verhogen we jouw huur dit jaar niet. Zo komt jouw huur dichter in de buurt van de streefhuur.

Mijn huur ligt boven de streefhuur en wordt verhoogd met inflatie. Waarom krijg ik geen huurbevriezing?

Binnen het huurbeleid hebben we afgesproken dat alle huren die op of rondom de streefhuur liggen een inflatievolgende huurverhoging krijgen. De inflatievolgende huurverhoging geldt voor alle huurders die tussen de 95% en 105% van de streefhuur betalen. Als we jouw huur verhogen met inflatie, dan ligt jouw huur tussen de 100% en 105% van de streefhuur.  

Veelgestelde vragen over het huurbeleid

Welke ruimtes vallen onder woonoppervlakte?

Naast de woon- en slaapkamer vallen de oppervlakte van de keuken, badkamer en eventuele bergruimten ook onder woonoppervlakte.

Als keuken en woonkamer één zijn dan wordt dit gezien als twee aparte ruimtes.

Hoe kan ik zien of mijn WWS-punten kloppen?

Jaarlijst ontvang je van ons een huuraanzegging. Hierop staan de WWS-punten van je woning. Wil je een specificatie van de WWS-punten? Dan kan je die per mail bij ons opvragen via woonpunt@wierdenenborgen.nl .

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over het controleren van de punten. Voor bijna alle woningen van Wierden en Borgen geldt dat je hiervoor de huurprijscheck zelfstandige woonruimte kan gebruiken.

Twijfel je aan de puntenwaardering van je woning? Neem dan contact met ons op. Als het nodig is, komt een opzichter je woning bekijken.

Mijn woning is hetzelfde als die van de buren, maar ik betaal meer huur. Hoe kan dat?

Dit kan komen door kwaliteitsverschillen tussen de woningen. Bijvoorbeeld een grotere tuin, verschil in tussen- of hoekwoning of een andere kwaliteit van isolatie.

Ook bij precies dezelfde woningen zijn de huurprijzen vaak verschillend. Huurders die de woning al langer huren, betalen een lagere huurprijs dan huurders die korter in een woning wonen. Als zo'n woning vrijkomt, verhogen we de huur naar de op dat moment geldende streefhuur. Dat is vaak een flinke verhoging ten opzichte van de jaarlijkse huurverhoging.

De verschillen in huurprijzen zijn ontstaan door veranderingen in ons huurbeleid. Wij zijn ons ervan bewust dat deze verschillen er niet horen te zijn. Met de jaarlijkse huurverhoging worden de verschillen elk jaar een beetje kleiner.

Mijn huur ligt boven de streefhuur en wordt verhoogd met inflatie. Waarom krijg ik geen huurbevriezing?

Binnen het huurbeleid hebben we afgesproken dat alle huren die op of rondom de streefhuur liggen een inflatievolgende huurverhoging krijgen. De inflatievolgende huurverhoging geldt voor alle huurders die tussen de 95% en 105% van de streefhuur betalen. Als we jouw huur verhogen met inflatie, dan ligt jouw huur tussen de 100% en 105% van de streefhuur.  

Interessante documenten

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.