Jaarlijkse huurverhoging

Header afbeelding

Wierden en Borgen past jaarlijks op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U ontvangt daarover jaarlijks een brief van ons vóór 1 mei. In deze brief vermelden we uw nieuwe huurprijs en leggen we uit hoe we de nieuwe huurprijs hebben berekend.

Huurcalculator

Wierden en Borgen ontwikkelde een huurcalculator om u meer inzicht te geven in de huurverhoging die wij jaarlijks doorvoeren.

Wilt u uw huurverhoging graag narekenen? Dan heeft u het voorstel tot aanpassing van de huur nodig. Dit voorstel ontvangt u bij de brief die wij jaarlijks voor 1 mei versturen. Op het voorstel vindt u onder andere de kale huurprijs (oud) en de streefhuur.

Bereken uw huurverhoging

Zoek op het voorstel aanpassing van huur de volgende twee bedragen op: kale huur (oud) en de streefhuur. Zet de bedragen in het bijbehorende veld en klik op bereken.Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over jaarlijkse huurverhoging

Mag Wierden en Borgen de huur verhogen?

Ja, wij mogen de huur verhogen. Wettelijk is het zo geregeld dat woningcorporaties 1 keer per jaar een reguliere huuraanpassing mogen doorvoeren. Het is gebruikelijk dat de huur jaarlijks per 1 juli wordt aangepast. De huurverhoging is onder andere nodig om algemene prijsstijgingen (inflatie) op te kunnen vangen. Deze prijsstijgingen zien wij bijvoorbeeld terug in de prijs van bouwmaterialen en kosten voor ons personeel.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei een voorstel voor de huuraanpassing.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Elk jaar op 1 juli worden de huurprijzen in Nederland aangepast volgens richtlijnen van de overheid.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Bent u het als huurder niet eens met de huurverhoging, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij ons. Op de website van de huurcommissie kunt u vinden op welke gronden u bezwaar kunt maken.

U kunt ook kijken op www.checkhuurverhoging.nl.

Heeft u een geldig bezwaar? Stuur dan het Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging ingevuld op naar bezwaar@wierdenenborgen.nl.

U kunt uw bezwaar ook per post versturen naar:

Woningstichting Wierden en Borgen
Postbus 103
9780 AC BEDUM

Voor welke woningen voert Wierden en Borgen geen huurverhoging door?

Een deel van onze woningen staat op de zogenaamde nullijst. Er zijn verschillende redenen waarom woningen op deze lijst staan. Zo staan er woningen op die op korte termijn worden gesloopt of waar een ingrijpende renovatie plaatsvindt. We proberen deze lijst zo kort mogelijk te houden. De nullijst wordt afgestemd met de huurdersorganisaties. Staat uw woning op deze lijst, dan ziet u op uw huuraanzegging 0% huurverhoging.

Ik woon in een sloopwoning, maar mijn huur wordt toch verhoogd. Mag dat?

Wierden en Borgen heeft samen met de huurdersorganisaties afspraken gemaakt over de rechten en plichten bij woningverbeteringen en sloop/nieuwbouw. Deze afspraken zijn opgenomen in ons Sociaal Plan. In dit Sociaal Plan is afgesproken dat Wierden en Borgen geen huurverhogingen meer mag vragen aan huurders waarvoor dit Sociaal Plan in werking is getreden. Ook de huur van een eventuele wisselwoning wordt niet verhoogd. Dit gebeurt weer na oplevering van de woning.

Woont u in een woning die in de toekomst gesloopt zal worden, maar is voor u het Sociaal Plan nog niet in werking getreden? Dan mag Wierden en Borgen de huur verhogen. Er zit altijd minimaal 12 maanden tussen het in werking treden van het Sociaal Plan en de daadwerkelijke sloopdatum.

Hoe kan ik nagaan of de puntenwaardering (WWS-punten) voor mijn woning klopt?

Wierden en Borgen doet haar uiterste best de puntenwaardering van alle woningen zo kloppend mogelijk te houden. Als bewoner kunt u dit controleren. Op de achterzijde van de huuraanzegging staat een uitsplitsing van de WWS-puntenwaardering van uw woning. Op de website van de Rijksoverheid vindt u nadere informatie hoe u deze puntenwaardering zelf kunt controleren. Voor bijna alle woningen van Wierden en Borgen geldt dat u hiervoor de huurprijscheck zelfstandige woonruimte kunt gebruiken.

Twijfelt u aan de puntenwaardering van uw woning? Neem dan contact met ons op via (050) 402 37 50. Een opzichter maakt een afspraak met u om de puntenwaardering te controleren.

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging aanvragen?

De prijs van uw woning staat los van uw inkomen. Om huurwoningen voor iedereen zo betaalbaar mogelijk te maken, kunnen huishoudens met lagere inkomens gebruik maken van huurtoeslag. Daarmee wordt een gedeelte van de huur vergoed door de Rijksoverheid. Wierden en Borgen kan dus niet zomaar de huurprijs van uw woning aanpassen wanneer uw inkomen is gedaald. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u door uw inkomensdaling in aanmerking komt voor een hogere huurtoeslag.

Wilt u huurverlaging aanvragen? Dat kan alleen schriftelijk. De volgende stukken moeten dan met de aanvraag ingeleverd worden:

  • Jaaropgave van uw oude inkomen en ten minste twee loonstroken of specificaties van uw huidige inkomen inclusief die van uw partner (indien van toepassing) en inwonende kinderen (als ze inkomsten hebben);
  • Berekening huurtoeslag;
  • Samenstelling huishouden;
  • Jaaroverzicht van al uw bankrekeningen, inclusief vermogen;
  • Toelichting waarom er huurverlaging wordt aangevraagd;
  • Gegevens eigen onderneming indien hier sprake van is.

Interessante documenten

Liever even contact? Dat kan.

We zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8:30-16:30 uur en op vrijdag tot 12:00 uur.